Kor­kea­kou­lu­tus­ta ha­lu­taan lisää Raaheen

Kajaanin ammattikorkeakoululle on heitetty ajatus insinöörien päiväkoulutuksesta.

Koulutuskuntayhtymä Brahe pyrkii laajentamaan korkeakouluopintojen tarjontaansa eri korkeakoulukumppaneiden kanssa.

Raahen koulutuskuntayhtymässä alkoi viime vuonna rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutus ja 7. tammikuuta alkaa konetekniikan insinöörikoulutus. Ensimmäisessä haussa on ollut tarjolla nelisenkymmentä aloituspaikkaa ja eilen järjestettiin lisähaun pääsykoe. Insinöörikoulutukset toteutetaan Raahessa yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa.

Koulutuskuntayhtymän johtaja Jaana Ritola on heittänyt Kajaaniin ajatusaihion myös päivämuotoisen insinöörikoulutuksen järjestämisestä Raahessa.

– Asiasta on käyty ihan alkukeskusteluja, eikä vielä olla menty sen pidemmälle. Alaa ei ole tarkemmin määritelty, mutta todennäköisesti se olisi rakennus- tai konetekniikkapuolen koulutusta, Ritola sanoo.

Lybeckerin opisto tekee pelialan koulutusyhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Lybeckerin pelialan opiskelijat pystyvät suorittamaan opintojensa aikana korkeakouluopintoja Kamkille ja savat mahdollisuuden jatkaa Raahesta valmistuttuaan opintojaan pelialan ammattikorkeakouluopinnoissa Kajaanissa. Lybeckerin opiston sisustus- ja kalustesuunnittelun opintojen osalta tehdään yhteistyötä puolestaan Centrian kanssa.

Tähtäimessä on tällä hetkellä rakentaa joustavat jatkokoulutuspolut kaikkien seutukunnan toisen asteen koulutusaloille.

– Se on ura- ja opinto-ohjauksellinen asia toisen asteen koulutuksen aikana. Väyliä lähdetään rakentamaan niin, että opiskelijan on mahdollista opiskella jatko-opintoja osittain jo perusopintojen rinnalla ja limittäin tai suuntaamaan korkeakouluun perusopintojen jälkeen.

Ritola huomauttaa, että jatko-opintolinjan ei tarvitse välttämättä olla saman alan koulutusta kuin mitä perusopinnot ovat.

– Peräänkuulutan myös poikkitieteellisyyttä. Näin tulisi moniosaamista kun toisen asteen tutkinnon rinnalle haettaisiin osaamista eri alalta.

Se, että opiskelija jatkaa opiskeluja toisen asteen jälkeen, on koulutuskuntayhtymälle merkityksellistä.

– Nykyisessä rahoitusmallissa opiskelijoiden työelämään tai jatko-opintoihin sijoittumisella on merkitystä. Sen perusteella saamme vuoteen 2022 siirryttäessä vaikuttavuusrahoitusta 15 prosenttia koko tulorahoituksesta.

Lähihoitaja- ja maanrakennuskoneenkuljettajakoulutuksen järjestämislupahakemukset on jätetty ministeriölle. Toiveissa on, että koulutukset alkaisivat ensi vuoden loppupuoliskolla.