Pääkirjoitus
Tilaajille

Kou­lu­pak­ko ei aina estä syr­jäy­ty­mis­tä

Tärkeintä olisi päästä pureutumaan niihin syihin, joiden takia nuoresta tulee koulupudokas.

Hallitus antoi lokakuun puolivälissä eduskunnalle lakiesityksen oppivelvollisuuden jatkamisesta 18 ikävuoteen asti. Sen myötä toisen asteen koulutuksesta tulee maksutonta oppikirjoja ja työvälineitä myöten. Lain on määrä tulla voimaan jo ensi syyslukukauden alussa. Ensi syksystä lähtien jokaisen nuoren on siis hakeuduttava peruskoulun jälkeen toisen asteen opintoihin.

Lakiuudistuksen tarkoituksena on nostaa suomalaisten koulutustasoa, kaventaa oppimiseroja ja lisätä koulutuksellista tasa-arvoa sekä parantaa työllistymismahdollisuuksia.