Lää­kä­ri­käyn­nis­tä pe­ri­tään usein enim­mäis­mak­su

Yhä useampi kunta perii terveyskeskuksen lääkärikäynnistä suurimman mahdollisen asiakasmaksun. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keräämän tiedon mukaan vuonna 2018 suomalaisista 70 prosenttia asui kunnassa, joka perii enimmäismaksun, kun vuonna 2016 vastaava luku oli 44 prosenttia.

Tavallisimmin kunnat perivät lääkärikäynnistä kolmesti kertamaksun, jonka enimmäismäärä on tällä hetkellä 20,60 euroa käynniltä. Kolmen käyntikerran jälkeen lääkärin vastaanotto on sinä vuonna maksuton. Tällainen käytäntö on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä.

Toiseksi yleisimmin perittiin vuosimaksua, joka voi enimmillään olla 41,20 euroa. Halutessaan asua voi maksaa vuosimaksun sijaan kertamaksun lukumäärästä riippumatta.

Selvityksen mukaan kuntien välillä oli eroja siinä, kuinka paljon ja millä tavalla ne perivät asiakkailta maksuja lääkärin ja myös hoitajan vastaanotoista. Vaihtelua oli myös sairaanhoitopiirien sisällä.

– Kunta saa halutessaan poiketa asiakasmaksuasetuksesta asiakkaan eduksi. Joissain kunnissa päättäjät ovat katsoneet, että pienemmillä asiakasmaksuilla voidaan suojata paljon palveluita käyttäviä. Toisaalta paikoin taloustilanne on edellyttänyt vuonna 2016 tehdyn asiakasmaksuasetuksen suuren erilliskorotuksen täysimääräistä hyödyntämistä, tutkimusassistentti Tapio Haaga THL:stä sanoo.

Manner-Suomen väestöstä 49 prosenttia asui kunnissa, joissa oli määritelty hoitajan vastaanotosta perittävä asiakasmaksu. Tavallisimmin käynnistä perittiin kolmen kerran kertamaksu. Yleisin kertamaksu oli 11,40 euroa. Sairaanhoidollista hoitajamaksua peritään Raahen seutukunnassa.

Melkein kaikkialla hoitajakäynnistä perittiin selvästi pienempää asiakasmaksua kuin lääkärikäynnistä. Hoitajakäynneistä perityt maksut ovat yleistyneet vuoden 2015 jälkeen kuntien tulkitessa, että asiakasmaksuja koskeva laki ja asetus mahdollistavat maksun perimisen myös sairaanhoidollisesta käynnistä hoitajalla.