Pääkirjoitus
Tilaajille

Liik­ku­mi­sen malli lähtee kotoa

Kunto ei kasva istumalla. Osa lapsista ei tahdo selviytyä arkisista hommista heikon kunnon takia.

Yli satatuhatta viides- ja kahdeksasluokkalaista osallistui syksyllä koululaisten fyysistä toimintakykyä ja kestävyyskuntoa mittaavaan Move!-tutkimukseen. Kestävyyskunnon osalta tulokset ovat huolestuttavia. Sekä viides- että kahdeksasluokkalaisten joukossa on lapsia, joiden kestävyyskunto on pudonnut jo terveyttä ja toimintakykyä haittaavalle tasolle, jopa siinä määrin, että arjesta selviytyminen väsyttää huonon kunnon takia. Huono kunto ennustaa sairauksien täyteistä aikuisikää.

Korona on varmasti yksi kestävyyskunnon laskua selittävä taustatekijä tänä poikkeusvuonna, mutta se ei selitä Move!-mittauksissa jo aiemmin huomattua tasaisesti laskevaa käyrää. Istuminen ei kohota kuntoa tai edistä fyysistä toimintakykyä sen kummemmin lapsilla kuin aikuisillakaan.