Lii­kun­ta­re­sep­tiä ko­keil­laan Py­hä­joel­la

Pyhäjoella kartoitetaan tarvetta liikuntareseptille, jonka avulla kuntalaisille voidaan tarjota liikuntaneuvontaa ja elämäntapaohjausta.

Liikunnanohjaaja Marja Pisilä Pyhäjoen kunnan vapaa-aikatoimesta kertoo, että liikuntareseptin käyttöä kokeillaan Pyhäjoella osana Lisää liikettä -hanketta.

– Olemme nyt pilotointivaiheessa. Pyrimme puolen vuoden aikana kartoittamaan, millainen tarve liikuntareseptille on. Tavoitteena on saada hyvinvointiresepti osaksi kunnan peruspalveluja. On tutkittu, että liikunnan lisäämisellä ja ruokavaliolla on suuri merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja jaksamiselle, Pisilä sanoo.

Raahen Seudun hyvinvointikuntayhtymässä (RAS) liikuntareseptin käyttöön ottamista valmisteltiin aiemmin osana elintapaohjauksen kehittämiseen tähtäävää Vesote-hanketta. Kun hanke viime vuonna päättyi, asiat jäivät myös liikuntareseptin osalta kesken.

Liikuntareseptejä ja -lähetteitä on ollut Pyhäjoella mahdollista saada kesäkuusta lähtien. Lähetteillä ohjataan terveyskeskuksen kautta asiakkaita liikuntaneuvonnan ja elämäntapaohjauksen pariin.

Pisilän mukaan kokeilussa on koko ajan mukana muutamia asiakkaita.

Tällä hetkellä suurin osa asiakkaista tulee ohjaukseen diabeteshoitajan, fysioterapeutin, kuntohoitajan, neuvolan tai yleislääkärin vastaanoton kautta.

– Elämäntapoihin liittyvät muutokset ja motivaatio niiden tekemiseen lähtevät aina yksilöstä itsestään. Esimerkiksi kakkostyypin diabeteksen ehkäisy voi olla motiivi hakeutua elämäntapaohjaukseen.

Kokeilun ajaksi Pyhäjoen kuntaan on saatu palkattua henkilö, joka pystyy antamaan yksilökohtaista liikunnanohjausta ja liikuntaneuvontaa.

– Puolen vuoden aikana pyritään saamaan mahdollisimman kattava kuva liikuntareseptin tarpeesta Pyhäjoen kunnassa ja RAS:n muilla alueilla. Pilotoinnin aikana kerätään tietoa liikuntareseptin vaikuttavuudesta. Samalla tehdään suunnitelma siitä, miten saadaan luotua sujuva palvelupolku RAS:n alueen elämäntapaohjaukseen.

Elämäntapaohjauksessa arvioidaan muun muassa asiakkaan liikunnan ja unen riittävyyttä sekä ruokailutottumuksia. Siinä sovitaan toimintatavoista, joiden avulla ohjattavan henkilökohtaisiin tavoitteisiin voidaan päästä. Ohjaus kestää laajimmillaan kuusi kuukautta.

Pisilän mukaan kokeilusta on tullut myönteistä palautetta.

- Ensimmäisen kuukauden aikana, kun asiakkaiden kanssa on tavattu, on ollut hienoa huomata muutos heidän ajattelumaailmassaan. Positiivinen mieli ruokkii niin ohjattavaa kuin ohjaajaakin. Elämäntapamuutosten ei tarvitse monestikaan olla suuria. Pääasia on, että ne on helppo ottaa osaksi arkea. Sillä tavalla niistä tulee helpommin pysyviä, Pisilä sanoo.