Lu­ki­jal­ta: Il­mas­ton­muu­tos öy­hö­tys­tä

Onko puhe Suomen osalta pelkkää poliittista öyhötystä?

Uskallanpa väittää, että mitä suurimmalta osalta on. Suomen hiilidioksidipäästöt olivat maailman kokonaispäästöistä esim. vuonna 2017 vaivaiset 1,5 promillea.

Päästöt laskivat lähes 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, joten Suomen tuottamilla mitättömillä päästöillä ei ole mitään merkitystä ilmastonmuutokseen. Auttaako maailmaa se, että meillä Suomessa noudatetaan tiukasti kaikkia päästötavoitteita ja suunnitellaan entistä tiukempia päästörajoja, ratkaiseeko se mitään? Ei vähimmässäkään määrin, ei vaikka Suomi ja suomalaiset pyyhittäisiin maailmankartalta, niin sillä ei olisi ei mitään vaikutusta ilmastoon suuntaan eikä toiseen.

Ilmastotieteen puitteissa on arvioitu, että Suomen osuus globaalien päästöleikkausten vaikutuksesta ilmaston lämpenemisen vähenemiseen laskettaisiin asteen tuhannesosissa, jos siis kaikki muutkin vähentäisivät päästöjään sovitusti.

Jotkut puolueet ajavat etunenässä tiukkoja päästörajoja vaikka Suomen osalta mitään järkevää ja merkityksellistä tarvetta niille ei ole. Ilmastonmuutos öyhötys Suomessa on vain hyvä keino verotuksen lisäämiseksi. Ongelmiin tulee puuttua siellä missä niitä tuotetaan, ei vouhottamalla päästöistä Suomessa.

On mm. esitetty, että sähköautojen määrää tulisi lisätä, mutta sähköautotkaan eivät ole päästöttömiä. Sähköauton päästöttömyys on harhakäsite. Sähköauton valmistamiseen kuluu energiaa ja raaka-aineita tavallista autoa enemmän. Myös sähkön tuotannosta aiheutuu päästöjä. Sähköauton heikkoutena on valmistus, joka se syö noin kolmanneksen tavallista enemmän energiaa.

Isot akkupaketit jättävät ison hiilijalanjäljen, mistä on sähköautohuumassa visusti vaiettu. Akustoissa käytetyn litiumin ja koboltin kaivostyöt ovat kaikkea muuta kuin ympäristöystävällisiä, malmien jatkojalostus kuluttaa paljon energiaa ja tuottaa paljon hiilidioksidipäästöjä. Akku pitää vaihtaakin kerran.

Sähköauton ympäristöystävällisyyden ratkaisee pitkälti se, millä tuotettua sähköä se käyttää. Suuri osa sähköstä tuotetaan edelleen fossiilisilla polttoaineilla. Koska sähköauton valmistuksen päästöt ovat suuremmat, tarkoittaa se, että sähköauto saattaa nousta vastaavaa dieseliä ekologisemmaksi vaihtoehdoksi vasta pitkän ajosuoritemäärän jälkeen. Toimintasäde on kuitenkin sähköautoilla huono, siitä johtuen kilometrimäärät eivät nouse kovin korkeiksi.

Sähköauto ei ole mitenkään erityisen ympäristöystävällinen. Vähän kuluttava dieselkin on yhtä kilpailukykyinen sähköauton kanssa. Ihmisiä pelotellaan hiilidioksidipäästöjen aiheuttavan ilmastokatastrofin. Todellinen vakavin uhka ei ole ilmastonmuutos, vaan maailman nopeasti lisääntyvä väestö ja ylikansoittuminen, joka tulee aiheuttamaan ekokatastrofin. Jostain syystä siitä ei puhuta.

Johannes Kailasuo

Raahe