Lu­ki­jal­ta: Raahen ky­lä­kou­lut kan­nat­taa säi­lyt­tää

Tämä näky, leikkivät ja pelaavat lapset kylällä, katoaisi, jos pienet koulut lakkautetaan Raahesta. terveitä kouluja sulkemalla ja uusia rakentamalla kaupunki lisäisi velkataakkaansa taas 20–30 miljoonalla eurolla, kirjoittaa Pekka Karjula.
Tämä näky, leikkivät ja pelaavat lapset kylällä, katoaisi, jos pienet koulut lakkautetaan Raahesta. terveitä kouluja sulkemalla ja uusia rakentamalla kaupunki lisäisi velkataakkaansa taas 20–30 miljoonalla eurolla, kirjoittaa Pekka Karjula.
Kuva: Arkisto / Vesa Joensuu

Käyttötalouden säästöjen aikaansaamiseksi Raahen kaupunki on käynyt YT-neuvottelut, joiden perusteella yhtään henkilöä ei irtisanota eikä lomauteta. Vaikka toivottuja ja välttämättömiä säästöjä ei nyt saatukaan aikaiseksi, niin YT-neuvotteluissa on kuitenkin pohdittu kaupungin palvelurakennetta vuoteen 2024 saakka. Neuvottelusopimuksessa otetaan vahvasti kantaa muun muassa hallinnon keskittämiseen yhteen pisteeseen ja nykyisen kouluverkon rakenteeseen.

Kouluverkon osalta YT-paperissa kaavaillaan opetuspalvelujen keskittämistä seitsemään suureen koulukeskukseen, joka merkitsisi useiden toimivien ja terveiden koulujen lakkauttamista. Lakkautuslistalla olisivat muun muassa Keskuskoulu, Ollinsaaren ja Kummatin koulut, Olkijoen koulu, Honganpalon koulu, Tikkalan koulu, Harakkamäen koulu ja Jokelan koulu. Jotta oppilaille voitaisiin jatkossakin tarjota koulupaikka, pitäisi kaupungin keskustan alueelle rakentaa kokonaan uusi koulu ja Pattasten koulua tulisi laajentaa.

Tällaiset kymmeniä miljoonia maksavat kouluhankkeet eivät lähivuosien oppilasmäärien valossa kuulosta lainkaan järkeviltä eikä realistisiltakaan. Kyläkouluissa riittää toistaiseksi oppilaita, ja lakkautuspäätökset onkin tehtävä koulu kerrallaan ja vasta sitten, kun oppilasmäärien pieneneminen sitä jonkun koulun osalta edellyttää. Koulujen joukkolakkauttamisella näivetetään elävät kylät, kun väljempää asumista haluavat lapsiperheet rakentavat muihin kuntiin.

Huolestuttavaa on myös se, että terveitä kouluja sulkemalla ja uusia rakentamalla kaupunki lisäisi velkataakkaansa taas 20–30 miljoonalla eurolla.

Näillä näkymin kaupunginvaltuusto käsittelee YT-neuvottelujen tulosta seuraavassa kokouksessaan 28.10.2019. Sitä ennen maanantaina 21.10. klo 18 Raahe-salissa esitellään kouluverkkosuunnitelmaa, jonne tilaisuuteen kaikkien asiasta kiinnostuneiden kuntalaisten on syytä tulla kertomaan oma mielipiteensä.

Nykytutkimusten mukaan (muun muassa Kilpeläinen) pienissä kouluissa kiusaaminen on vähäisempää, erilaisuutta ymmärretään paremmin, opettaminen on tehokkaampaa ja yhteisöllisyys ulottuu kouluista aina kyläyhteisöön saakka. Ihmiskeskeisten kyläkoulujen toimintamallia on onnistuttu useissa maissa hyödyntämään laajemminkin alueen kehittämisessä – miksipä ei Raahessakin?

Valtuuston tulisikin nyt YT-neuvottelun tulosta käsitellessään kirjata päätökseen kaupunginhallituksessa esitetty päätöksentekomalli, jonka mukaan valtuusto edellyttää, että YT-sopimuksessa oleva jokainen budjettivaikutuksellinen asiakokonaisuus käsitellään ja päätetään erikseen ja, että niiden täytäntöönpano käynnistetään vasta tämän perusteellisen päätöksenteon jälkeen. Näin toimien ei nyt YT-sopimuksen yhteydessä tehdä hätiköityjä eikä kaupungin laaja-alaisen kehittämisen kannalta vahingollisia ratkaisuja.

Tällaisen toivomusaloitteen hyväksymiseen uskoisin kaikkien valtuutettujen olevan valmiita yli puoluerajojen?

Pekka Karjulasivistystoimenjohtaja evp.