Lu­ki­jal­ta: Täs­men­nys ohi­tus­kais­ta­uu­ti­sen lii­ken­ne­mää­riin

LUKIJALTA Raahen Seutu osallistui 4. syyskuuta aktiivisena mediana Raahen Kauppakamariosaston ajankohtaisinfoon, jossa teemana oli Sujuva liikenne. Lehti kirjoitti 6. syyskuuta, että ohi­tus­kais­ta­pa­re­ja ol­laan Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes­kuk­ses­sa kaa­vail­tu 8-tiellä neljään paik­kaan: Siikajoen Re­von­lah­del­le kaksi, Raahessa Kul­ta­lan­pe­rän/Siu­va­tin paik­keil­le ja Ka­la­jo­en/Va­san­ka­rin tie­noil­le, kuten Poh­jois-Poh­jan­maan ElY-kes­kuk­sen lii­ken­ne­jär­jes­tel­mäyk­si­kön pääl­lik­kö Hei­no Heik­ki­nen kertoi infon puheenvuorossaan.

Lehden uutisen mukaan "suun­ni­tel­ma saa kri­tiik­kiä Raa­hen kaup­pa­ka­ma­ri­o­sas­ton pu­heen­joh­ta­jal­ta Rai­mo Seik­ka­lal­ta, jon­ka mie­les­tä kais­to­ja pi­täi­si suun­ni­tel­la sin­ne, mis­sä lii­ken­net­tä on. Hä­nes­tä suu­rim­mat lii­ken­ne­mää­rät ovat Pie­hin­gin poh­jois­puo­lel­la."

Täsmennän ohessa "Piehingin pohjoispuolen liikennemääriä" ELY:n kaavailemien ohituskaistojen sijoituspaikkojen osalta ja vertailun vuoksi myös liikennemäärien muutoksia sijoituspaikkojen osalta.

Väylävirasto seuraa LAM-mittauspisteiden avulla jatkuvasti liikennemääriä, ja vuonna 2018 keskimääräinen vuorokautinen ajoneuvomäärä oli Revonlahden länsipuolelle kaavaillun ohituskaistan sijoituspaikalla suurin, 5 683 ajoneuvoa. Kultalanperän kohdalla liikennemäärä oli 4 112 ja Vasankarin tienoilla 3 253.

Vuodesta 2017 vuoteen 2018 Revonlahdella ajoneuvomäärä kasvoi 7%:a, kun taas Kultalanperän kohdalla ajoneuvomäärä pieneni prosentin ja Vasankarissa säilyi ennallaan.

Jonoja aiheuttavan raskaan liikenteen osalta keskimääräinen vuorokautinen ajoneuvomäärä oli niin ikään Revonlahdella suurin, 562 yksikköä. Kultalanperän kohdalla määrä oli 445 ja Vasankarissa 410.

Vuonna 2018 Revonlahdella raskas liikenne jatkoi kasvuaan 8%:n vauhdilla kun taas Kultalanperän kohdalla se väheni viime vuonna prosentin ja Vasankarin kohdalla kaksi prosenttia.

Moni on havainnut Kasitien ruuhkautumisen Raahen ja Limingan välillä ennenkuin ydinvoimalan rakentaminen ylöspäin on edes ehtinyt käynnistyä, sillä nykyisten ohituskaistojen välimatka on 23 kilometriä. Samaa ruuhkautumisen viestiä kertovat myös mittauspisteiden tiedot ja sen vuoksi seuraavaksi Revonlahden ohituskaistoja varten tarvitaan 300 000 euron suunnitteluraha.

Jos Suomen liikennemäärät kiinnostavat, niin vuorokautiset liikennemäärien keskiarvot vuosilta 2012–2018 löytyvät osoitteesta https://julkinen.liikennevirasto.fi/webgis-sovellukset/webgis/template.html?config=liikenne.

Raimo SeikkalaRaahen Kauppakamariosaston puheenjohtaja