Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Oi­kai­su: Fen­no­voi­ma hävitti kluuvin jo jääh­dy­tys­ve­den ot­to­ra­ken­teen vuoksi – pump­paa­mol­la ei vai­ku­tus­ta

Fennovoiman ydinvoimalan työmaa Pyhäjoella etenee. Ydinvoiman suunnittelualueella olevista viidestä kluuvista yksi on hävitetty jo aikaa sitten jäähdytysveden järjestelmän tieltä.
Fennovoiman ydinvoimalan työmaa Pyhäjoella etenee. Ydinvoiman suunnittelualueella olevista viidestä kluuvista yksi on hävitetty jo aikaa sitten jäähdytysveden järjestelmän tieltä.

Fennovoiman aluetiedottaja Heidi Laikari oikoo Raahen Seudussa viime viikolla ollutta tietoa, että Hanhikivenniemellä hävitettäisiin kluuvi vedenottamon ja -pumppaamon takia.

Kluuvi on hävitetty jo viime vuoden keväällä. Siihen oli saatu lupa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. AVI myönsi sen heinäkuussa 2015 sataman, jäähdytysveden ottorakenteen ja meriväylän rakentamista koskevan vesiluvan myöntämisen yhteydessä.

–Kluuvi ei sijainnut nyt rakennettavalla vedenottamon alueella vaan Fennovoiman suunnitteleman ydinvoimalaitoksen jäähdytysveden ottorakenteen kohdalla. Kluuvin hävittäminen johtui jäähdytysveden ottorakenteesta, eikä kaavan poikkeamisluvasta ja rakennusalan muutoksesta, kertoo Laikari.

Raahen Seudussa julkaistu tieto perustui Pyhäjoen kunnanhallituksen kokouksen asiakirjaan. Päätöksessä sanottiin kluuvin sijaitsevan vedenottamon läheisyydessä.

–Kunnanhallituksen päätöksen muotoilu antaa harhaanjohtavan kuvan kluuvin tilanteesta, sillä tekstistä saa kieltämättä sen käsityksen, että kluuvi sijaitsisi vielä kyseisellä alueella, Laikari myöntää.

–Kunnanhallituksen päätöksessä on virheellisesti todettu, että kluuvin hävittämiseen liittyvää poikkeuslupaa olisi haettu Pohjois-Pohjanmaan Elyltä, Laikari huomauttaa.

Fennovoima ei ole asemakaavan poikkeamislupahakemuksen yhteydessä hakenut uutta lupaa kluuvin hävittämiseksi.

Heidi Laikarin mukaan hävitetyn kluuvin lisäksi Hanhikiven niemellä on yhä 4 kluuvia. Ne tulevat säilymään.

Kluuvit ovat pieniä, matalia ja selvästi rajautuneita murtovesialtaita, jotka kuroutuvat maankohoamisen jatkuessa irti ympäröivästä merialueesta. Niiden kasvillisuus koostuu sekä murtoveden että makeanveden lajistosta.

Yksittäisen kluuvin hävittämisen ei katsota heikentävän kluuvien suojelutasoa Perämeren rannikolla. Hanhikiven alueella on tutkittu isompien kluuvien ja fladojen kalastoa. Kalasto on ollut isommissakin kohteissa vaatimatonta.

Kluuveja sijaitsee Pohjanmaan rannikolla Vaasasta, Raahen saariston kautta sekä Hailuotoon saakka. Kluuveja esiintyy tyypillisesti rannikon niemillä.