Opin­to­ve­lal­lis­ten määrä tup­laan­tui 10 vuo­des­sa

Opintovelallisten määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Keskimääräinen opintolainan suuruus oli viime lukuvuoden lopussa 8 540 euroa.
Opintovelallisten määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Keskimääräinen opintolainan suuruus oli viime lukuvuoden lopussa 8 540 euroa.

Lukuvuoden 2018–2019 aikana lähes 156 300 opiskelijaa nosti valtion takaamaa opintolainaa. Lukuvuoden lopussa opintovelallisia oli kaikkiaan 434 900, ja heillä oli opintolainaa keskimäärin 8 540 euroa.

Lainaa nostaneiden määrä kasvoi edellisestä lukuvuodesta 3,4 prosenttia. Opintovelallisten kokonaismäärä on viimeisten kymmenen vuoden aikana kasvanut peräti 57 prosenttia.

Vuoden 2018 lopussa valtion takaamien opintolainojen kokonaispääoma oli 3,4 miljardia euroa. Kokonaispääoman määrä on kasvanut 157 prosenttia vuodesta 2008 vuoteen 2018.

Kela maksoi viime vuonna opintoetuuksia yhteensä 473 miljoonaa euroa. Määrä väheni edellisvuodesta neljänneksen. Eniten pienenivät asumislisän menot.

– Menojen pieneneminen johtuu lakimuutoksesta, joka tuli voimaan elokuussa 2017. Valtaosa opiskelijoista saa nyt asumislisän sijaan yleistä asumistukea. Lisäksi korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrä pieneni, kun taas opintolainan valtiontakauksen määrät suurenivat kaikilla, sanoo vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen Kelasta.

Opintotuen saajien määrä on pysynyt suunnilleen ennallaan. Viime lukuvuonna opintotukea sai 273 600 henkilöä. Naisten osuus opintotuen saajista oli 56 prosenttia.

Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Lisäksi opintoetuuksiin kuuluvat opintolainahyvitys ja -vähennys, korkoavustus, koulumatkatuki ja ateriatuki sekä aikuiskoulutustuen lainatakaus. Asumislisää voivat saada vain ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat sekä maksullisen opiston asuntolassa asuvat opiskelijat.