Pat­ti­joen kun­nos­tus alkanee osin jo ensi vuonna

Pattijoen veden laatu vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon joen valuma-alueella sataa. Veden fosforipitoisuudet ovat siedettäviä latva-alueilla, mutta lisääntyvät selvästi, mitä lähemmäs merta joella mennään.
Pattijoen veden laatu vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon joen valuma-alueella sataa. Veden fosforipitoisuudet ovat siedettäviä latva-alueilla, mutta lisääntyvät selvästi, mitä lähemmäs merta joella mennään.

Pattijoen kuormitusselvityksen ja kunnostussuunnitelman käsittely on edennyt ensimmäisten kunnostuskohteiden kartoitukseen.

FCG on laatinut konsulttityönä 4 toimenpidepakettia, joista 2 valitaan tänä vuonna, jotta ne voitaisiin saada kunnostuskohteiksi nopeasti jo ensi vuonna.

Ylitarkastaja Jermi Tertsunen Pohjois-Pohjanmaan Elystä kertoo, että valinnan tekevät viime kädessä alan ammattilaiset, vaikka kunnostusohjelman laadinnassa on ollut paikallisista aluetoimijoiden edustajista koostuva hankeryhmä antamassa paikallista tietoa asian valmistelijoille.

Tertsunen korostaa, että toimenpidepaketeissa ei ole kyse muusta kuin siitä, mistä työt aloitetaan. Toisin sanoen nyt priorisoidaan kaikkein kiireellisimmät kunnostuskohteet. Tertsunen vakuuttaa, että tarkoituksena on kunnostaa koko joki.

Hänen mukaansa ensimmäisten aloituskohteiden päättäminen pikaisesti on tärkeää, koska kuormituksen vähentämisen ja vesiensuojelun tehostamisohjelmassa on juuri nyt tavallista paremmin varoja kuin vuosiin.

Hän katsoo, että Pattijoki on niin tärkeä vesistö ja että sillä on niin paljon käyttäjiä, että joen kunnostuksen aloittaminen tulee rahoitukseen jo ensi vuonna.

Lappasenojan ja Pattijärvien kunnostus on esillä neljäntenä toimenpidepakettina. Pattijärvien kunnostaminen on jakanut väkeä kahteen leiriin, sillä kaikki eivät pidä järvien kunnostamista tarpeellisena vaan joen veden laadun kannalta jopa vaarallisena.

FSG:n suunnitelmassa arvioidaan, että Pattijärvien valuma-alueella ja järvillä tehtävissä toimenpiteissä on huomioitava vanhan kaatopaikka-alueen vaikutus ja sedimenttien mahdolliset haitta-ainepitoisuudet.

Jermi Tertsusen mukaan asioista sovitaan yhteistyössä. Hän myöntää, että Pattijärvien kunnostus on paikallisille tärkeä kohde. Joen kannalta se ei ole tärkeä. Samaa sanoo konsultti, jonka mukaan vaikutuksia saadaan aikaan kohdistamalla toimenpiteet valuma-alueille, joiden kuormitus on merkittävämpää.

Tertsusesta mielipide-erot liittyvät lähinnä siihen, ajetaanko joen kunnostuksessa joessa elävien kalojen, kuten purotaimenen, vaiko virkistyskäytön asiaa.

– Yleissuunnitelma on hyvä ja tarpeellinen. Sen mukaan määräytyy, mitä rahoitusta joen kunnostamiseen voi saada.

Rahoitusta on Tertsusen mukaan saatavissa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta mutta myös monista muista rahoituslähteistä. Ne voivat olla maatalouden tukia, metsätalouden tukia, yksityistä rahaa ja taajaman osalta kaupungin rahoitusta.

Yleissuunnitelma valmistuu marraskuun lopussa, ja se käsitellään joulukuussa hankeryhmässä. Kunnostustyöt alkavat myöhemmin, kun rahoitus järjestyy.

Pattijoen kunnostuksen toimenpidepaketit:

Paketti 1. Kerosenojalla: laskeutusaltaat, eroosiosuojauksen parantaminen ja mahdollinen tulvatasanne.

Paketti 2. Huopakinojalla: muun muassa tulvatasanne poistamaan kiintoainetta ja fosforia ja vähentämään uomaeroosiota.

Paketti 3. Latvaojalla: virtaaman palauttaminen Latvaojan vanhaan uomaan.

Paketti 4. Lappasenojalla: pohjaveden pumppaamon purkuputken jälkeen rautasakan laskeutusallas ja Pattijärvien kunnostus.