Mielipide
Tilaajille

Pedagoginen johtajuus taitolajina

Muuttuva yhteiskunta asettaa alati uusia haasteita johtajuudelle, jossa toimiva työyhteisö takaa laadukkaan työn ja työssä pysymisen edellytyksen. Tulevaisuuden menestyksekäs johtajuus nähdään inhimillisenä toimintana, jossa johtaja toimii palveluroolissa mahdollistaen alaistensa onnistumisen inspiroimalla heitä. Kasvatus- ja koulutusorganisaatioiden johtaminen eroaa muusta johtamisesta, koska siinä tunnistetaan erilaisia tapoja edistää organisaatiossa tapahtuvaa oppimista ja kehittymistä.

Nyky-yhteiskunnan jatkuvasti kasvavat muutospaineet vaikuttavat koulujen asemaan ja rooliin, jota ohjaa paikallinen sekä valtakunnallinen säätely. Kuntien ja valtion tiukentuneet säästölinjaukset lisäävät kilpailua koulujen välillä, joka lisää myös opettajien työmäärää esimerkiksi luokkakokojen yhä kasvaessa. Kasvatus- ja koulutusalan johtamisessa korostuu tulosten ja tavoitteiden saavuttaminen yhteistyössä. Siihen nivoutuvat kiinteästi myös hyvät vuorovaikutustaidot sekä ihmistuntemus unohtamalta asiantuntijuutta organisaation yhteiskunnallisesta tehtävästä.