Py­hä­joel­la on pyritty vä­hen­tä­mään mää­rä­ai­kai­sia työ­suh­tei­ta

Pyhäjoen henkilöstömäärä on aika lailla vakiintunut viime vuosina.

Pyhäjoen kunnassa henkilöstömäärä on pysynyt viime vuosien aikana verrattain vakiintuneena.

Henkilöstömäärä ei ole ympäri vuoden tasainen, vaan koko viime vuoden aikana palvelussuhteessa kuntaan on ollut kaiken kaikkiaan 353 henkilöä. Heistä 114 on ollut kesätyöntekijöitä, nuorisotilavalvojia ja muita, joiden työsuhteen kesto koko vuoden aikana on ollut alle kuukauden.