Py­hä­joen val­tuus­to: Meillä menee melko hyvin

Suurin osa eli yhdeksän Pyhäjoen kunnanvaltuuston itsearviointiin vastanneista valtuutetuista arvioi valtuustotyöskentelyn onnistuneen valtuustokaudella 2017–2021 tähän mennessä melko hyvin. Yhden valtuutetun mielestä työskentely on onnistunut erittäin hyvin ja kolmen mielestä kohtalaisesti.

Valtuutetuille lähetetyn arviointilomakkeen palautti määräaikaan mennessä 13 valtuutettua.

Omaa toimintakulttuuriaan arvioidessa Pyhäjoen valtuusto kokee eniten parannettavaa olevan yhteisistä pelisäännöistä kiinni pitämisessä sekä tiedonkulussa ja sen avoimuudessa. Kiitosta valtuutetut antavat sille, että tärkeisiin asioihin käytetään riittävästi aikaa.

Eri osapuolten välistä yhteistyötä arvioitaessa parhaan arvosanan saa yhteistyö valtuustoryhmien sisällä ja heikoimman arvosanan valtuustoryhmien välinen yhteistyö. Kunnan viranhaltijatyöskentelyä arvioidessaan valtuutetut kiittävät erityisesti sitä, että viranhaltijat ovat helposti tavoitettavissa ja että asiat tulevat käsittelyyn oikea-aikaisesti. Eniten parannettavaa viranhaltijatyöskentelyssä nähdään asioiden valmistelun avoimuudessa ja läpinäkyvyydessä.

Kunnan strategian toteuttamisen onnistumista arvioitaessa valtuutetut kokevat strategian auttaneen toiminnan ja kehittämisen suuntaamisessa, mutta strategisten hankkeiden ja tavoitteiden toteutumisen säännölliseen arviointiin kaivataan parannusta.

Vapaissa kommenteissa strategian toteuttamisesta yksi valtuutettu toteaa osan valtuuston päätöksistä olevan ristiriidassa strategian kanssa, ja toinen kokee, ettei osa valtuustosta halua sitoutua strategiaan.