Py­hä­jo­ki jatkaa 20,75 pro­sen­til­la

Pyhäjoen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Risto Kittilä (kesk) nuiji päätökset sopuisassa kokouksessa keskiviikkona.
Pyhäjoen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Risto Kittilä (kesk) nuiji päätökset sopuisassa kokouksessa keskiviikkona.
Kuva: Raili Viirret

Pyhäjoen kunnanvaltuusto päätti keskiviikkona, että kunnallisvero pidetään ensi vuonnakin 20,75 prosentissa.

– Naapurikuntiin verrattuna se on alhaisin. On hyvä, ettei olla aina kuntalaisten kukkarolla, muistutti kokoomuksen valtuutettu Raino Peltoniemi.

Hänen mukaansa olisi hyvä viesti joskus alentaakin prosenttia, mutta nyt siihen ei ole mahdollisuuksia.

Myös keskustalaiset ovat Matti Pahkalan mukaan nykyisen veroprosentin takana.

Verotuloja kertyy tänä vuonna arvion mukaan 9,072 miljoonaa euroa. Siinä on nousua noin 300 000 euroa edellisvuoteen verrattuna.Kunnan verotulokertymään vaikuttaa oleellisesti työllisyys- ja väestökehitys.

Lisämenoja kunnalle koituu Saaren koulun väistötiloista. Väistökoulun kustannukset ovat ensi vuonna arviolta 720 000 euroa.

Menolisäyksiä koituu myös laajakaistahankkeesta. Kunta on sitoutunut kustantamaan siitä tänä ja ensi vuonna yhteensä 838 000 euroa,

Myös sosiaali- ja terveystoimen menot ovat kasvussa. Nousuksi arvellaan puoli miljoonaa euroa tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Talousarvioon varatut varat eivät sosiaali- ja terveysmenoihin riitä tänäkään vuonna, sillä hyvinvointikuntayhtymältä on tulossa samainen, noin puolen miljoonan euron lisälasku. Sosiaali- ja terveyspuolen menot ovat Pyhäjoella tänä ja ensi vuonna noin 11,3 miljoonaa euroa.

Tänä vuonna Pyhäjoki on pääsemässä liki 950 000 euron vuosikatteeseen, mikäli lokakuun lopun ennuste toteutuu.

Kiinteistöveroprosentit valtuusto päätti myös pitää ennallaan. Yleinen kiinteistövero on ensi vuonna 1,15 (korkein mahdollinen 2,00), vakituisten asuntojen 0,50 (1,00), muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,30 (2,00), voimalaitokset 3,10 (3,10) ja rakentamattomat rakennuspaikat 6,00 (6,00). Yleishyödyllisiä rakennuksia ei Pyhäjoella veroteta.

Verrattuna maan ja Pohjois-Pohjanmaan keskiarvoihin, Pyhäjoki verottaa kiinteistöistä korkeimmilla prosentilla. Vakituisten asuinrakennusten vero on maassa samanlainen ja Pohjois-Pohjanmaallakin lähes sama, eli 0,52.

Jaakko Jukkola (sit) nosti esiin oman linjansa jonka mukaan kiinteistöistä ei pitäisi verottaa ja esitti, että kiinteistöverot laskettaisiin alimmalle lain sallimalle tasolle. Häntä ei kannatettu, ja Jukkola jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

Jukkola perusteli kantaansa sillä, että kiinteistöt on hankittu verotetuilla tuloilla, joskus pienilläkin. Lisäksi hän painotti, että tuotantorakennusten verottaminen on kuin rankaisu niitä kohtaan, jotka yrittävät luoda toimeentuloa.

Kunnanjohtaja Matti Sorosen mukaan esimerkiksi voimalaitosten kiinteistöveron laskeminen 0,93 prosenttiin merkitsisi noin 400 000 euron lovea verotuloihin. Jos se paikattaisiin kunnallisverolla, tarvittaisiin siihen jopa prosentin korotus.