Py­hä­jo­ki las­kut­ta­nut Ari­nal­ta so­pi­mus­sak­koa, esittää nyt so­vin­to­so­pi­mus­ta

Pyhäjoen kunnan ja Osuuskauppa Arinan sopima kiinteistökauppa koskee Arinan vanhaa kauppapaikkaa Pyhäjoen keskustassa. Tälle paikalle suunnitellaan nyt Pyhäjokitaloa.
Pyhäjoen kunnan ja Osuuskauppa Arinan sopima kiinteistökauppa koskee Arinan vanhaa kauppapaikkaa Pyhäjoen keskustassa. Tälle paikalle suunnitellaan nyt Pyhäjokitaloa.
Kuva: Vesa Joensuu

Pyhäjoen kunta on tarjoamassa Osuuskauppa Arinalle sovintosopimusta, jonka hyväksymällä Arina välttyisi maksamasta kunnan laskuttaman 140 000 euron sopimussakon. Täysin vastikkeetta kunta ei ole sopimussakkoa kuitenkaan anteeksi antamassa, vaan pyytää Arinalta lahjoituksena 70 000 euroa monitoimiareenan rakentamiseen Saaren koululle.

Pyhäjoen kunta ja Arinan Kiinteistöt Oy sopivat kesäkuussa 2017, että kunta ostaa Arinalta entisen Salen kiinteistön Pyhäjokitaloa varten. Kauppakirjan mukaan kiinteistön hallintaoikeuden piti siirtyä Pyhäjoen kunnalle viimeistään 30.6.2018. Luovutuksen viivästymisen varalle sovittiin 20 000 euron sopimussakko jokaiselta alkaneelta viivästyneeltä viikolta.

Koska kiinteistön hallinta luovutettiin kunnalle vasta 17. elokuuta, on Pyhäjoen kunta lähettänyt Arinalle seitsemältä viivästysviikolta 140 000 euron laskun.

Kunta ja Arina ovat olleet erimielisiä hallintaoikeuden luovuttamisen myöhästymisen syistä sekä sopimussakon maksuvelvollisuudesta. Kunnan nyt esittämällä sovintosopimuksella osapuolet sopisivat kaikista asiaan liittyvistä erimielisyyksistään.

Kunta esittää, että Arinan maksettua 70 000 euron lahjoitussumman Pyhäjoki lähettää sille viipymättä hyvityslaskun lähetetystä sopimussakkolaskusta. Tämän jälkeen kummallakaan osapuolella ei olisi enää mitään kiinteistökaupan kohteen hallintaoikeuden myöhästymiseen liittyviä vaatimuksia toisiaan kohtaan.

Sovintosopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimuksen voimaantulo edellyttää kuitenkin, että Pyhäjoen kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen Pyhäjoen kuntaa sitovaksi.

Pyhäjoen kunnanhallitus käsittelee asiaa maanantai-iltana. Päätösesitys on, että kunnanhallitus esittäisi sovintosopimuksen Arina Kiinteistöt Oy:n hyväksyttäväksi 29. marraskuuta mennessä.