Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Raahe ei lupaa mitään: Yk­si­tyi­set saavat jatkaa kadun va­lai­sua omalla kus­tan­nuk­sel­laan

Entisen Pattijoen kunnan alueella on 19 katua, joita tontinhaltijat valaisevat omalla kustannuksellaan. Niiden yhteispituus on 3,5 kilometriä.

Kaupunki ei ole innostunut katujen valaisemista. Tonttikatujen valaistuksen uudelleen rakentamiseen kuluisi Raahen Energian mukaan 275 000 euroa.

Kadunvalaisuasian esille ottaneet Marjakujan ja Marjapellontien asukkaat eivät ole tyytyväisiä tekniseltä lautakunnalta saamaansa vastaukseen.

Asukkaiden mielestä heidän tontin vuokrasopimuksessa oleva valaistusehto on lainvastainen. Heistä kuntalaisia on kohdeltava tasapuolisesti, eikä kunta voi velvoittaa tontin vuokralaista tai omistajaa valaisemaan katuosuuksia omalla kustannuksella.

Asukkaiden mielestä kaupungin olisi varattava määräraha valaistukseen vuoden 2018 budjettiin.

Kaupunki ei suopunut Marjapellontien ja Marjakujan asukkaiden oikaisuvaatimuksen. Sen mielestä kaupungilla ei ole lakisääteistä velvoitetta rakentaa Marjapellontielle eikä Marjakujalle katuvalaistusta, koska valaistusta ei ole merkitty vuonna 1995 hyväksyttyyn katusuunnitelmaan.

Katujen valaiseminen ei ole kaupungin lakisääteinen tehtävä. Teknisen lautakunnan mukaan kaupunki voi katusuunnitelmassa esittää kadun valaistusta tai olla esittämättä.

Tekninen lautakunta muistuttaa, että katuvalaistuksen rakentaminen vaatii määrärahan kaupungin investointiohjelmaan. Vasta sen jälkeen voidaan päättää sitovasti valaistuksen rakentamisen aikataulu.