Tilaajille

Raahe määräsi kiin­teis­tön­hoi­to­fir­mat kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta pö­lyä­mi­sen eh­käi­se­mi­seen

Raahen kaupungin lupa- ja valvontajaosto on ympäristönsuojelulain nojalla antanut kahdelle raahelaiselle kiinteistönhoitofirmalle määräyksen pölyämisen ehkäisemisestä, kun hiekoitusmursketta poistetaan katu- ja piha-alueilta. Ympäristösihteerit saivat maaliskuussa yhteensä kolme valitusta hiekoitusmurskeen poistoon käytetyn lehtipuhaltimen aiheuttamasta pölyämisestä Raahen keskustan alueella.

Toiminnanharjoittajilta pyydettiin kirjallinen selvitys asiasta ja toiminnalle tehtiin tarkastus hiekoitusmurskeen poistoon käytettyjen menetelmien ja pölyämisen määrän arvioimiseksi ennen mahdollisen määräyksen antamista. Tarkastuksella todettiin, että kuivan hiekoitusmurskeen poistaminen lehtipuhallinta käyttämällä aiheuttaa huomattavaa pölyämistä.