Raahen kau­pun­gin­hal­li­tus: Raahen sai­raa­lan leik­kaus­toi­min­ta on säi­ly­tet­tä­vä

Raahen kaupunginhallitus haluaa, että Raahen sairaalan toiminnan tulee jatkua entisellään yleisanestesiassa tehtävien toimenpiteiden osalta.

–Tällä halutaan varmistaa tulevaisuudessakin leikkaussalien hyödyntäminen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo Myllymäki (kesk) toteaa.

Kaupunginhallitus antoi maanantaina lausuntonsa PoPSTer-hankkeen (Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa) loppuraportista.

Kaupungin lausunnossa todetaan myös, että kuntiin perustettavien hyvinvointikeskusten ja hyvinvointiasemien verkoston tulee olla riittävän kattava, jotta kuntalaiset saavat palvelunsa pääosin lähipalveluna.

Asiakaslähtöisyyden on oltava palvelujen keskiössä siten, että hoitoketjut toimivat mahdollisimman joustavasti ja saumattomasti.

Maakuntaan on luotava selkeät johtamisen rakenteet ja toimivat verkostot kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn tueksi.

Lisäksi lausunnossa todetaan, että kustannusten hillitsemiseksi on syytä hyödyntää jo olemassa olevat toimitilat ennen uusinvestointien rakentamista.

Myllymäki kertoo, että kaupunginhallitus haluaa korostaa, että Raahessa on sairaala, jossa on tilaa ja että Raahe on kaupunki, jolla on kokoa.

Myös alueen isot rakennushankkeet puoltavat sitä, että alueella on toimiva sairaala.