Raahen leik­kauk­set kas­vat­ta­vat OYSin jonoja

Oulun yliopistollisen sairaalan potilasmäärä on kasvanut ja hoitojonot pidentyneet. Muuttunut lainsäädäntö vaikuttaa sairaaloiden työnjakoon pohjoisessa Suomessa, sillä yhä suurempi osa vaativasta erikoissairaanhoidosta keskittyy Oulun yliopistolliseen sairaalaan.

OYSin leikkausjonoja kasvattaa esimerkiksi potilaiden ohjautuminen Ouluun Raahesta, missä anestesiaa vaativa leikkaustoiminta lopetettiin loppukeväästä. Myös väestön ikääntyminen, lääketieteen kehitys ja entistä vaativampien hoitomenetelmien käyttöönotto kasvattavat erikoissairaanhoidon palveluiden kysyntää.

Uhkana ovat pitenevät hoitojonot Oulussa sekä kasvavat haasteet terveydenhoitolain mukaisten hoitoon pääsyn määräaikojen eli hoitotakuun toteutumisessa. Jo nyt OYSissa on osin vaikeaa pysyä hoitotakuussa.

Maaliskuussa yli 200 henkilöä oli odottanut yli 6 kuukautta hoitoa tai hoidontarpeen arviointia OYSissa. Erityisesti kiireettömien vatsa- ja ortopedisten toimenpiteiden leikkausjonot ovat kasvaneet. Päivystysleikkauksia joudutaan ohjaamaan suunniteltujen leikkausten väliin, mikä merkitsee kiireettömien leikkausten lykkääntymistä.

Hoitojonojen purkamiseksi sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi maanantaina lisätalousarvion. Valtuuston päätöksellä avataan kolme uutta leikkaussalia ja yksi uusi vuodeosasto. Lisäksi päiväsairaalatoimintaa laajennetaan uusilla hoitopaikoilla.

Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi osaltaan myös viiden sairaanhoitopiirin alueelle perustettavan osuuskunnan, jonka tavoitteena on varmistaa osaaminen Pohjois-Suomen erityisvastuualueen päivystävissä sairaaloissa.