Raahen or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tuk­sen tavoite tei­la­taan koh­tuut­to­mak­si

Vasemmisto pitää Raahen kaupungin organisaatiorakenteen kehittämisen tavoitetta kohtuuttomana. Vasemmistoliittolainen kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Tarja Ollanketo ja kaupunginhallituksen varajäsen Risto Heinonen ovat jättäneet eriävän mielipiteensä kaupunginhallituksen maanantaiseen päätökseen tavoitetason osalta.

– Vastuullisina päättäjinä katsomme päätöksen olevan kohtuuton, emmekä voi ottaa vastuuta päätöksestä, jolla voidaan haavoittaa koko kaupunkiorganisaatio, he toteavat.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina aloittaa kaupungin koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Tavoitteena on organisoida toiminta siten, että Raahen kaupungin toiminta sijoittuu henkilötyövuosikustannukset-mittaristolla vertailuryhmän parhaaseen neljännekseen.

Tavoitetaso hyväksyttiin äänin 7-3. Ollankedon ja Heinosen lisäksi sitä vastaan äänesti Vesa Pukkila (vas).

Tavoitetasoksi päätetty paras neljännes tarkoittaa Ollankedon ja Heinosen mukaan lukuina 186,25 henkilötyövuoden ja 7,227 miljoonan euron säästötarvetta. Heidän mielestään tällaiseen tavoitteeseen pyrkiminen halvaannuttaa koko kaupungin kehittämisen ja henkilökunnan motivaation. Vaikka eläke- ja muut järjestelyt luvataan katsoa yhdessä henkilöstön kanssa, johtaa tilanne heidän mukaansa kuitenkin katastrofaaliseen tilanteeseen.

Eriävässä mielipiteessä todetaan, että lähtökohtana organisaatiorakenteen uudelleentarkastelulle pitäisi olla se, mitä ja minkä tasoisia palveluja kaupunki tarjoaa kuntalaisille. Ollankedon ja Heinosen mukaan Raahen kaupunki sijoittuu tavoitetilan osalta vertailussa lähelle keskiarvoa, eli tila on lähellä optimia.

– Palvelujen selvittelyn pohjalta vasta pitäisi tehdä pitempiaikainen sopeuttamisohjelma, jossa henkilöstön osalta selvitetään työnkierrot, koulutus- ja eläkejärjestelmät sekä tukipaketit. Eli nyt päätetty prosessi lähtee väärin päin liikkeelle ja vallasta saada henkilöstöä irtisanoa.

Koska päätöksellä organisaatiorakenteen kehittämisestä lähdetään hakemaan säästöjä, on Ollankedon ja Heinosen mielestä katsottava kaikki kustannukset myös luottamushenkilöiden, ei pelkästään henkilöstön osalta.

He myös toteavat, että kaupunginhallitus ei voi päätöksellään mahdollisten irtisanomisien osalta vedota tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin, koska tilinpäätös on voitollinen.