Raahen pää­tök­sen­te­koon uu­den­lais­ta nä­kö­kul­maa

<span class="type--person">Harri Tuomikoski</span> esittää yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönottoa.

Raahessa halutaan ottaa yritysvaikutusten arviointi käyttöön kaupungin kaikessa päätöksenteossa. Teollisuusasiamies Harri Tuomikosken mukaan kyse on merkittävästä kaupungin elinvoimaan vaikuttavasta asiasta.

– Hyvin keskeinen osa elinvoimaa on se, että yritykset pystyvät toimimaan ja työllistämään tässä kaupungissa, hän sanoo.

Yritysvaikutusten arvioinnin hyödyntäminen päätöksenteossa olisi Harri Tuomikosken mukaan iso muutos nykyiseen ajatus- ja toimintamalliin. Raahen kaupungin yrittäjäystävällisyyden parantaminen ja elinvoimaisuuden kehittäminen vaatii hänen mielestään nimenomaan uudenlaisia ajatuksia sekä kykyä tarkastella asioita myös uudesta näkökulmasta.

– Juuri se on se iso asia tässä, toteaa Tuomikoski.

Yritysvaikutusten arviointi esityksissä ja päätöksenteossa tarkoittaa, että kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä lautakunnille esityksiä tekevät virkamiehet arvioivat ja ottavat esityksissään kantaa siihen, onko päätöksellä vaikutusta yrityselämän toimintaan, ja onko vaikutus negatiivinen, positiivinen vai neutraali.

– Tarkoitus on, että päätösesityksessään virkamies arvioi vaikutusta lyhyesti muutamalla rivillä. Tavoitteena on tätä kautta saada virkamieskunnassa ja päätöksentekijöitten keskuudessa aikaan lisää keskustelua niistä päätöksistä, mitä tehdään. Sen jälkeen pitää saada oikeasti sellaisia päätöksiä, jotka tukevat Raahen elinvoimaisuutta ja strategista tavoitetta.

Kaupungin vuosien 2017–2021 strategiaan on elinvoimaisen Raahen osalta kirjattu, että kaupunki on aktiivinen toimija ja mahdollistaja yritysten rinnalla. Strategian mukaan kaupungin yrittäjäystävällinen palveluasenne ja toiminnan helppous luovat edellytykset monipuoliselle yritystoiminnalle ja sen kehittämiselle.

Raahe tarvitsee strategiassaan elinvoimaisuuden osa-alueelle Harri Tuomikosken mielestä selkeän imagollisen profiilin noston ja tavoiteasetannan, jotta nykyisin kaupungissa toimivien yritysten sekä uusien yritysten toimintaedellytykset voidaan taata alati kiristyvässä kilpailutilanteessa. Elinvoimaisuuden huomioiminen ei ole hänen mielestään tälläkään hetkellä surkealla tasolla, mutta parannettavaa siinä on.

– Jos Raahen kaupunki oikeasti haluaa erottua vaikka seutukaupungeista, pitää meillä olla strategisia tavoitteita, jotka erottuvat muista. Minun mielestä yksi strateginen tavoite on selkeästi se, että Raahe lähtee tavoittelemaan tästä eteenpäin Suomen yrittäjäystävällisimmän kunnan titteliä, hän toteaa.

Kaupungin yrittäjäystävällisyyden kehittymistä arvioidaan joka toinen vuosi toteutettavalla Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO) -kyselyllä. Sen tuloksissa Raahen tavoitteena on olla kokoluokassaan Suomen yrittäjäystävällisin kunta ainakin kerran 2020-luvulla.

– Koska asiat pitää olla mitattavissa, on työkaluksi otettu ELPO, koska sitä on seurattu jo useita vuosia. Kysytään sitä kautta yrityksiltä ja yrittäjiltä, miten he kokevat kaupungin toiminnan. Sieltä saadaan indikaatiota, että ollaanko yrittäjäystävällisyydessä kehitytty vai mitä on tapahtunut.

Raahen kehittämislautakunta käsittelee tulevana tiistaina Tuomikosken esitystä toimenpiteistä Raahen kaupungin yrittäjäystävällisyyden parantamiseksi.

Fakta

Esitetty toimenpide- suunnitelma

Raahen kaupunki ottaa yritysvaikutusten arvioinnin käyttöön kaikissa esityksissään vuoden 2020 alusta. Kaupunginhallitukselle, -valtuustolle sekä lautakunnille esityksiä tekevät virkamiehet koulutetaan yritysvaikutusten arviointiin loka-joulukuussa 2019.

Raahen kaupunki muistaa pienellä lahjalla kaupunkiin perustettavia uusia yrityksiä jo kuluvan vuoden aikana

Kehittämislautakunnan ja yrittäjien sekä kaupunginhallituksen ja yrittäjien iltakoulu tai aamukahvit 1–2 kertaa vuodessa. Tilaisuuksissa keskustellaan ajankohtaisista asioista.