Raa­hes­sa en­na­koi­daan ul­ko­maa­lai­sen työ­voi­man tarpeen li­sään­ty­vän

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ely-keskusten tuore linjaus, jonka mukaan ulkomaalaisten työntekijöiden oleskelulupia voidaan puoltaa aiempaa useampaan työhön ilman erikseen tehtävää työvoiman saatavuusharkintaa, saa kiitosta Raahen alueelta.

– Tämä linjaus on aivan ehdottomasti paikallaan ja on erittäin ajankohtainen asia. Se tulee helpottamaan meitäkin, työvoimaa vuokraavan raahelaisen Jot-Rent Oy:n toimitusjohtaja Jari Riihijärvi sanoo.

Normaalimenettelyssä EU-alueen ulkopuolelta työntekijöitä rekrytoitaessa on ensin selvitettävä työvoiman saatavuus kotimaassa avaamalla työpaikka hakuun työhallinnon järjestelmiin. Ulkomaalaisen työntekijän oleskelulupaharkinnassa voidaan edetä vasta tämän jälkeen.

Riihijärven mukaan saatavuusharkinnasta luopuminen nopeuttaa rekrytointiprosessia ja työvoiman saamista.

– Jos ja kun ulkomaalaisia EU:n ulkopuolisia työntekijöitä otetaan hommiin, niin siinä ei ole enää niin paljon turhaa byrokratiaa välissä.

Hänen mukaansa Raahen talousalueella suunta on se, että ulkomaalaista työvoimaa tarvitaan tulevaisuuden suurissa hankkeissa yhä enenevissä määrin.

Lue lisää maanantain 15. heinäkuuta Raahen Seudusta