Raa­hes­sa tarve isoille ti­la­rat­kai­suil­le

Merikadun ja Antinkankaan uudet koulut ovat Pasi Alatalon mielestä hyvä alku terveille toimitiloille. – Siitä on hyvä jatkaa, hän toteaa.

Haapavedeltä kotoisin oleva Pasi Alatalo tuli Raahen kaupungin palvelukseen ensimmäisen kerran jo helmikuussa 1983, vesilaitokselle "monttuhommiin". Toisen kerran hän tuli kaupungin töihin vuonna 2003 tilahallintaan huoltoinsinööriksi.
Haapavedeltä kotoisin oleva Pasi Alatalo tuli Raahen kaupungin palvelukseen ensimmäisen kerran jo helmikuussa 1983, vesilaitokselle "monttuhommiin". Toisen kerran hän tuli kaupungin töihin vuonna 2003 tilahallintaan huoltoinsinööriksi.
Kuva: Myllykoski Timo

Raahen kaupungilla on ylläpidettävänä kaikkiaan noin 150 rakennusta. Tekninen johtaja Pasi Alatalo sanoo sen olevan kappalemääränä paljon ja kiinteistömassana iso.

– Jos niitä olisi vaikka alle sata, olisi kiinteistömassan hoitaminen ja huoltaminen ihan eri asia, hän toteaa.

Merikadun yläkoulun uusien tilojen rakentaminen Raahen lukion yhteyteen ja Antinkankaan uusi monitoimitalo ovat Alatalon mielestä kaupungin tilahallinnan kannalta onnistuneita ratkaisuja. Molemmissa tapauksissa on päästy toteuttamaan hänen kannattamaansa yksikköjen ja toimintojen yhdistämistä.

– Yksiköitten yhdistäminen tuo tehokkuutta kiinteistönhoitoon, siivoukseen ja ruokahuoltoon, ja käyttäjän näkökulmasta se turvaa opetuksen ja hoidon tason. Hajallaan olevat erilliset tilat ovat kalliita ylläpitää ja vaikeita hallita.

Merikadun ja Antinkankaan koulujen jälkeen Pasi Alatalo on saattanut alulle myös Pattasten päiväkodin sekä Saloisten ja Vihannin koulujen uudisrakennushankkeet.

– Raahessa on viime vuosina tehty isoja investointeja tiloihin. Niillä on nyt maksettu laskua siitä, mitä aikaisemmin on jätetty tekemättä.

Nyt Raahen rakentaminen on hänen osaltaan kuitenkin päättymässä. Vuodesta 2011 lähtien kaupungin teknisenä johtajana työskennellyt Alatalo jää tämän viikon jälkeen kesälomalle. Kaupungin teknisessä keskuksessa hän käy vielä siivoamassa työpöytänsä ja listaamassa keskeneräiset asiat seuraajalleen tiedoksi, ennen kuin ajaa maanantaina syyskuun toisena päivänä Siikajoen Ruukkiin Paavolan Vesi Oy:n toimitusjohtajaksi.

Alatalo sanoo olevansa helpottunut nyt, kun päätös työpaikan vaihtamisesta on tehty. 58-vuotias LVI- ja rakennusinsinööri katsoo, että ehtii tehdä vielä yhden työuran ennen eläkeikää.

– Kun tällainen mahdollisuus tuli, piti kaksi kertaa miettiä, että käytänkö sen. Erilainen, haastava ja mielenkiintoinen työ kuitenkin houkuttelee kokeilemaan.

Siikajoen kunnan alueella toimiva Paavolan Vesi Oy on Alatalolle ennestään tuttu työpaikka. Hän työskenteli yhtiössä 2000-luvun alussa puolitoista vuotta työnjohtajana.

Kaupungin seuraavalle tekniselle johtajalle Pasi Alatalo toteaa jättävänsä erittäin haastavan työmaan.

– Tekemistä on.

Teknisen johtajan vastuualueeseen kuuluu paljon muutakin kuin kaupungin kiinteistöt. Työmäärän ja rahan tarpeen näkökulmasta kiinteistöt ja tilahallinta yleensäkin on kuitenkin erittäin näkyvä osa-alue teknisen johtajan tehtäväkentässä.

Parhaillaan tekeillä oleva Raahen kaupungin organisaatiorakenteen uudelleentarkastelu paneutuu myös toimitiloihin. Pasi Alatalon mielestä Raahessa pitäisi nyt uskaltaa tehdä kiinteistömassan suhteen rohkeita ja isoja ratkaisuja.

– Pitäisi hyvin tarkkaan laskea ne tilat mitä tarvitaan, ja panostaa niihin. Siitä riippuu, paljonko kaupungilla lopulta on kiinteistöjen korjausvelkaa.

Alatalo sanoo, että hajallaan ympäri kaupunkia olevien toimitilojen karsiminen tai vastaavasti säilyttäminen on arvovalintakysymys, joka päättäjien on ratkaistava.

– Kysymys on siitä, mitä asioita halutaan painottaa. Jos halutaan säilyttää esimerkiksi kyläkoulut, niin silloin pitää myös myöntää rahat niiden käyttämiseen ja ylläpitämiseen.