Rakastuneet: Lue Riikan ja And­re­win tarina tästä.

Tilaajille

Rosatom vaatii kor­vauk­sia ja sanoo Fen­no­voi­man pää­tök­sen olevan po­liit­ti­ses­ti mo­ti­voi­tu­nut – "Olemme avoimia kes­kus­te­le­maan mah­dol­li­sis­ta vaih­to­eh­dois­ta hank­keen käyn­nis­tä­mi­sek­si uu­del­leen"

Venäläinen Rosatom vaatii Fennovoimalta korvausta Hanhikivi 1 -laitostoimitussopimuksen irtisanomisesta. Se pitää sopimuksen irtisanomista perusteettomana.

– Suomalaisten kumppaneiden päätös Hanhikivi-1:n ydinvoimalaitoshankkeen lopettamisesta ei ole vapaata markkinataloutta ja on poliittisesti motivoitunut, Rosatom toteaa perjantai-iltana lähettämässään tiedotteessa.