Sa­loi­siin esi­te­tään yli 900 neliön lii­kun­ta­sa­lia

Raahen rakennetun ympäristön lautakunta yhtyy tulevaisuuslautakunnan näkemykseen Saloisten uuden koulukeskuksen liikuntasalin rakentamisesta suurimman vaihtoehdon mukaisesti. Rakennetun ympäristön lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että liikuntasalin rakentaminen aikaistetaan investointiohjelmassa vuosille 2020-2021, ja että hankkeelle haetaan valtionavustusta jo vuodelle 2020.

Lautakunta hyväksyi va. teknisen johtajan Paula Pihkasen esityksen liikuntasalin toteuttamisesta vaihtoehdon 1 mukaisesti. Äänin 7-2 rakennetun ympäristön lautakunta päätti kuitenkin täydentää Pihkasen esitystä niin, että vaihtoehdossa huomioidaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen tarpeet ja sen kustannusarvio on nettona 1,7 miljoonaa euroa. Lisäysesityksen teki lautakunnan puheenjohtaja Niilo Ojala (vas) ja sitä kannatti Anne-Mari Orava (sd). Yksi lautakunnan jäsen äänesti tyhjää ja yksi oli poissa.

Lautakuntien esittämässä liikuntasalivaihtoehdossa salin koko on 924 neliömetriä ja rakennuksen tilamitoitus kaikkiaan 1 360 bruttoneliömetriä. Rakennuskustannuksiksi on arvioitu alustavasti noin 2,5 miljoonaa euroa, josta valtion liikuntapaikka-avustus kattaisi noin 750 000 euroa.