Sata vuotta sitten: Ei tu­pa­koi­da Ro­ju­nie­mel­lä

Sata vuotta sitten ilmoituksissa tarjottiin muun muassa polkupyörien kesähuoltoja. Osuuskauppa puolestaan kauppasi nykysin varsin eksoottiselta kuulostavia tuotteita, kuten lipeäkiviä ja siilisalpietaria.
Sata vuotta sitten ilmoituksissa tarjottiin muun muassa polkupyörien kesähuoltoja. Osuuskauppa puolestaan kauppasi nykysin varsin eksoottiselta kuulostavia tuotteita, kuten lipeäkiviä ja siilisalpietaria.

Raahen  Seutu 2. kesäkuuta 1919

Koska Maaherranvirasto, siitä tekemän pyynnön johdosta, on katsonut tarpeelliseksi omistamallamme Rojuniemi-nimisellä lautatarha-alueella Saloisten pitäjän kirkonkylässä antaa erinäisiä kieltomääräyksiä tupakanpoltosta ja sanottua lautatarhaa lähestyvistä höyryaluksista, kielletään täten 20 – 100 markan uhalla kaiken tupakan poltto mainitulla Rojuniemen lautatarha-alueella. Samaten kielletään höyryaluksia, jotka eivät ole varustetut hyväksytyillä kipinänsammutuslaitteilla, samansuuruisen sakon uhalla lähestymästä sanottua lautatarhaa 90 metriä lähemmäksi. Raahe Oy.

Tilanne Pietarissa. Eräs henkilö, joka tämän kuun 14. päivänä on lähtenyt Pietarista, on kertonut Nowaja Rosnjalle, että neuvostohallitus on päättänyt siirtää Pietarista pois satatuhatta työläistä, sellaista wäkeä, joka on taipuwainen kommunismiin, säilyttääkseen täten kannattajansa, jos Pietari menetetään. Tämän kuun 13. päiwästä alkaen on kuljetettu pois joka päiwä tuhat henkeä. Työläiset lähetetään perheineen Donetskin alueelle.

Saman lehden kirjeenwaihtaja kertoo, miten Wiron laiwasto oli lähettänyt maihin inkeriläisen joukon. Maihinnousu onnistui loistawasti.

Ruotsin wäkewin nainen. Pääsiäisen aikana kuoli Ruotsissa Fellingsbron wanhojen kodissa nainen, jota aikoinaan pidettiin Ruotsin woimakkaimpana naisena. Hänen woimanäytteistään kerrotaan wielä nykyäänkin paikkakunnalla. Muuan maanwiljelijä lupasi hänelle kerran palkaksi puolen tynnyriä wehnää, jos hän kantaa tämän wiljamäärän myllystä kotiinsa, joka oli puolen tunnin matkan päässä. "Tio Liina", kuten naista nimitettiin, wastasi iloisesti: "Saat ripustaa itsesikin mukaan", heitti wehnäsäkin selkäänsä ja tallusteli kotiin. Eräässä toisessa tilaisuudessa woitti hän samalla tawalla tynnyrin rukiita, jotka hän kantoi kymmenen minuutin matkan selässään.

Liinalla oli kerran sulhanenkin, jolle hän synnytti poikalapsen, mutta joka sitten ei tahtonut hänestä enää mitään tietää. Liina meni miehen luokse, weti hänet polwelleen ja antoi hänelle aikamoisen selkäsaunan.

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. 38:s lukuvuosi alkaa ensi syyskuun 1. päivänä kello 12 päivällä. Pääsyä varten koulun ensimmäiselle luokalle vaaditaan, että pyrkijä on täyttänyt 15 vuotta ja suorittanut täydellisen keskikoulu-, tyttökoulu- tai kauppakoulukurssin tahi, ellei hänellä ole koulutodistusta, pääsytutkinnossa osoittaa muuten saavuttaneensa vastaavan tietomäärän, missä tapauksessa kuitenkin vaaditaan todistus hyvästä käytöksestä.

Ylioppilaita ja täydellisen lukiokurssin suorittaneita otetaan ilman pääsytutkintoa koulun II luokalle, ehdolla että he ennen kevätlukukauden alkua suorittavat tutkinnon niissä osissa kauppaopin, kirjanpidon, kauppalaskennon ja englannin kielen kursseja, jotka koulussa läpikäydään I luokalla.

Kouluun pyrkivän tulee ilmoittautua koulun johtajalle viimeistään syyskuun 1. päivänä toimitettavassa uusien oppilaiden vastaanotossa, mutta mieluummin jo aikaisemmin, nyt keväällä tai kesällä. Hakemukseen on liitettävä viime koulutodistuksen oikeaksi todistettu jäljennös, papintodistus, jossa mainitaan vanhempain nimet ja toimi, sekä mahdolliset todistukset toiminnasta liikealalla.