Sedov on näyt­tä­vä merten jätti ja kou­lu­lai­va

Kapteeni <span class="type--person">Romashkin Eugenii</span>.
-
Kuva: Annika Ollanketo

Maailman suurin perinteinen purjelaiva Sedov saapui perjantaina Raahen satamaan.

Ve­nä­läi­nen ne­li­mas­to­park­ki Se­dov lähti kotisatamastaan Raahea kohti viisi päivää sitten. 174 henkilöä käsittävä miehistö on valmiina yleisörynnäkköön, sillä Sedoville on järjestetty ilmaisia kyydityksiä Raahen Meripäivät -tapahtumasta.

– Ke­säl­lä 2016 Raa­hen sa­ta­mas­sa vie­rai­li ve­nä­läi­nen ne­li­mas­to­park­ki Kru­zensh­tern, johon tutustui yli 10 400 kä­vi­jää, to­te­aa Raa­hen Sa­ta­ma Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Kaar­lo Heik­ki­nen.

Sedovin kapteenina toimii Romashkin Eugenii, joka on työskennellyt vastaavissa tehtävissä myös Kruzenshternin aluksella.

– On kunnia tulla visiitille Raaheen. Visiitti on osa yli kuukauden kestävää koulupurjehdusmatkaa. Pydähdymme myös Saksan Kielissä.

Se­dov ra­ken­net­tiin Kie­lis­sä, Poh­jois-Sak­sas­sa vuon­na 1921. Se­dov, al­ku­pe­räi­sel­tä ni­mel­tään Mag­da­le­ne Vin­nen II, kier­si maa­il­man vesiä rah­ti­naan muun mu­as­sa hiil­tä Wa­le­sis­ta, puu­ta­va­raa Suo­mes­ta ja veh­nää Aust­ra­li­as­ta. Neuvostoliitto sai aluksen 1945 sotakorvauksena Saksalta.

Neuvostoliitossa alus muutettiin laivaston koululaivaksi napatutkija Georgy Sedovin mukaan. 1970-luvulla alusta käytettiin toisinaan koululaivana Suomenlahdella. Alus oli myös siirrossa Riikan Itämeren koululaivaosastolla. Alus vastaanotti kadetteja Kaliningradin ja Murmanskin merisotakouluista. Latvian itsenäistyttyä Sedov siirrettiin osaksi Murmanskin merisotakoulua. Sen uudeksi kotisatamaksi tuli Murmansk. Vuoden 2017 huhtikuussa Sedovin kotisatamaksi vaihtui Kaliningrad ja sitä operoi Kaliningradin teknillinen yliopisto.

– Toivon, että Raahessa olisi luvassa vapaa ilta. On hienoa seilata Sedovin kyydissä. Matka todella cool, kertoo Alexander Matskevich, kolmannen vuosikurssin kadetti Kaliningradin teknisestä yliopistosta.

Sedov on ensisijaisesti purjekoululaiva. Visiitti Raahen merkitsee kadeteille opintoja navigoinnin, radioviestinnän ja laivatekniikan parissa. Raahessä miehistön määrä on 170 henkilöä, mutta maksimissaan Sedovissa voi olla 220 hengen miehistö.

Sedovin sisältä löytyy neljä kerrosta. Laivassa on muun muassa luentosali, edustustiloja, keittiö, ravintola ja ortodoksinen rukoushuone.

FAKTA

Sedov

on nelimastoinen teräsrunkoinen koululaiva, joka oli lähes 80 vuoden ajan suurin käytössä oleva perinteinen purjelaiva.

Se on alkujaan rakennettu saksalaiseksi rahtialukseksi mutta on nykyisin purjekoululaiva ja kouluttaa oppilaita Murmanskin, Pietarin ja Arkangelin yliopistosta.

Neuvostoliitto sai aluksen 1945 sotakorvauksena Saksalta.

Purjehtii nykyisin Venäjän lipun alla.