Seu­ra­kun­ta pohtii seu­ra­kun­ta­ko­din tu­le­vai­suut­ta

Raahen seurakunnan ensi vuoden talousarvioehdotukseen on merkitty investointeja 475 900 euron edestä.

Ensi vuoden merkittävimmät investoinnit on suunnattu Raahen seurakuntakodille, Paavolan kirkon maalaukseen ja ikkunoihin, Ruukin seurakuntatalon katon korjaukseen ja Siikajoen kirkon maalaukseen ja ikkunoihin.

Raahen seurakuntakodin tulevaisuudesta ei ole vielä tehty päätöstä. Mahdollista on rakennuksen kunnostaminen, purkaminen ja uuden rakentaminen.

Samoin Kultalan leirikeskuksen kohtalo on vielä avoin.

Seurakuntakotia varten ensi vuoden investointeihin on merkitty 250 000 euroa. Leirikeskuksen jatkon suunnitteluun on puolestaan varattu ensi vuodelle 20 000 euroa.

Vuoden 2020 investoinnit ovat 740 500 euroa ja vuoden 2021 kaikkiaan 888 780 euroa.

Raahen seurakunnan kirkkovaltuusto käsittelee ensi vuoden talousarvioehdotusta ja vuosien 201–2021 taloussuunnitelmaa maanantaina 17. joulukuuta.

Ensi vuoden vuosikate on 460 838 euroa. Tilikausi on 11 129 euroa ylijäämäinen poistoeron vähennyksen jälkeen.

Talousarvion käyttötalousmenot ovat 6 556 834 euroa. Käyttötalousmenot kasvavat 0,14 prosenttia tähän vuoteen verrattuna.

Menoja kasvattavat muun muassa jaksotettujen palkkojen ja vuokrakulujen kasvaminen.

Käyttötaloustulot laskevat 16,7 prosenttia 672 172 euroon. Tuloja vähentävät muun muassa metsänmyynnin väheneminen ja omakatteisten rahastojen siirtojen väheneminen.

Seurakunnalla on tarkoitus myydä tulevina vuosina joitain kiinteistöjään.

Lainaa Raahen seurakunnalla on ensi vuoden alussa noin 3 300 000 euroa. Lainaa lyhennetään vuonna 2019 noin 320.000 euroa.

Tarkoituksena on, ettei lainaa oteta ensi vuonna, vaan kulut sovitaan sen mukaan, ettei lainaa tarvitse ottaa.

Talousarvioehdotus on laadittu kirkkovaltuuston 5. marraskuuta vahvistaman 1,90 veroprosenttiin perustuvaksi. Tällöin verotulot ovat 6 420 00 euroa. Lisäksi seurakunta saa noin 585 000 euroa valtion osuutta.

Vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna verotulot ovat toteutuneet 91,51 prosenttisesti.

Kirkollisverotulo on kasvanut 3,6 prosenttia vuodesta 2017. Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan verotulot olivat 6 889 943 euroa ja vuoden 2018 talousarvion mukaan 6 900 000 euroa.

Seurakunnan verotulojen kehittyminen on entistä enemmän riippuvainen ansioveroista ja niiden muutoksista. Työllisyyden kehitys ja pitemmällä tähtäimellä myös seurakunnan laskeva väestökehitys vaikuttavat suuresti verotuloihin.