Seu­tu­kun­nas­sa tar­tu­taan koh­taan­to-on­gel­maan kaksin käsin

Yhä useampi avoin työpaikka jää täyttämättä parantuneen työllisyystilanteen vuoksi ja tarve osaavalle työvoimalle on joillakin aloilla jo huutava. Raahen seutukunnassa ongelmaan tartutaan Peili-hankkeen avulla.

Syksyllä alkavalla seitsemän kunnan yhteisellä ESR-rahoitteisella Peili-hankkeella on kunnianhimoiset tavoitteet, joiden toteutuminen vaatii ennakkoluulotonta ja innovatiivista ajattelua. Hankkeeseen palkataan kaksi työntekijää, joiden tehtävänä on luoda uudenlainen toimintamalli kohtaanto-ongelman voittamiseksi.

Työtä etsivän työvoiman osaamisen ja työpaikkojen vaatimusten välisen kohtaanto-ongelman ratkaisuja haetaan yhdessä alueen yritysten, viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Raahen seutukunnan hallinnoimassa hankkeessa ovat mukana Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki, Kalajoki, Merijärvi, Alavieska ja Oulainen.

Hankkeen myötä Pohjois-Pohjanmaan eteläosaan rakennetaan HR-henkilöiden verkosto, joka on työnhakijoiden ja työnantajien ulottuvilla yhden luukun periaatteen mukaisesti.

Tavoitteena on saattaa työvoimatarve ja työtä etsivät palvelun piiriin sekä saatetaan asianosaiset saman pöydän ääreen.

Hankkeen toimilla halutaan helpottaa yritysten sekä suurhankkeissa työskentelevien työntekijöiden ja heidän läheistensä sijoittumista alueelle.