Tilaajille

Sii­ka­jo­ki­sel­le maan­omis­ta­jal­le sakkoja ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta – lu­vat­to­man so­ran­oton syynä in­hi­mil­li­nen erehdys

Maa-aineksen ottaminen sallittua laajemmalta alueelta johti tuomioon ympäristön turmelemisesta. Tuomio luettiin Oulun kärjäoikeudessa perjantaina 13. toukokuuta.

Vuonna 1962 syntyneen miehen omistamalla soranottoalueella Siikajoella otettiin maa-aineksia noin 38 000 kuutiometriä luvallisen ottoalueen rajojen ulkopuolelta.