Tilaajille

Sillat hel­pot­ta­vat Myl­ly­pel­lon kos­tei­kon vir­kis­tys­käyt­töä Vi­han­nis­sa

Vihannin Myllypellon kosteikolle Walter Röbbelenin maille on rakennettu kaksi kävelysiltaa. Puusillat yhdistävät kosteikkoalueen Läntisrannan virkistysalueen luonto- ja perinnepolkuun. Tämä laajentaa Vihannin kinttupolkureitistöä entisestään.

Sillat on toteuttanut ja rahoittanut Lions Club Vihanti.