Vihanti

Kir­joi­tus­kurs­si herätti tun­tei­ta – Vi­han­nin ko­ti­seu­tu­juh­la käyn­nis­tyi

19.07.2021 10:00
Tilaajille

Ve­si­hel­mi­viik­ko kutsuu Vi­han­tiin – Huo­men­na per­jan­tai­na alkava ta­pah­tu­ma­ket­ju yltää ensi viikon lauan­tail­le

15.07.2021 17:01
Tilaajille

Män­ty­met­sä­maa­ta paloi Vi­han­nis­sa, sam­mu­tus­työt jat­kui­vat aa­mu­yö­hön saakka

30.06.2021 10:08

Syök­sy­vir­taus kaatoi puita ja pyl­väi­tä: säh­kö­kat­kos jatkuu Luo­hual­la vielä vuo­ro­kau­si ukkosen jäl­keen­kin

23.06.2021 15:59
Tilaajille

Ka­las­tus voi kou­kut­taa fi­lo­so­fiaan: Vesa Pirt­ti­maa yhdisti kaksi in­nos­ta­vaa asiaa yhteen kirjaan

14.06.2021 18:00
Tilaajille

Poliisi sel­vit­ti Vi­han­tia ja etenkin Yli­vies­kaa pii­nan­neen ryös­tö­sar­jan – epäilty jäi ve­rek­sel­tään kiinni kuu­la­pys­syn kanssa

31.05.2021 17:24

Vi­han­nis­sa on väsytty junien ai­heut­ta­maan tä­ri­nään: ”Ve­nä­jän junat ter­ro­ri­soi­vat koko kylää”

21.05.2021 09:00 1
Tilaajille

Skanska pa­ran­taa Kan­ta­tie 86:n ra­ken­tei­ta Kilpuan ja Vi­han­nin välillä

12.05.2021 10:44
Tilaajille

Vi­han­nin pe­ru­na­teh­taal­la uusi tuo­te­kump­pa­ni - "Maan kuumin maus­te­ta­lo"

04.05.2021 15:58
Tilaajille

55 vuotta täyt­tä­vät pää­se­vät va­raa­maan ro­ko­tus­ai­ko­ja Raa­hes­sa, 45 vuotta täyt­tä­vät ym­pä­ris­tös­sä

30.04.2021 14:30

Vi­han­nin Kantti hai­kai­lee ta­kaus­ta kau­pun­gil­ta

25.04.2021 13:00
Tilaajille

Vuoden nuo­ri­so­seura on Vi­han­nis­sa

14.04.2021 16:01
Tilaajille

Vi­han­ti­lai­set Elli Vii­ni­kan­gas ja Kari Vii­ni­kan­gas osal­lis­tu­vat Ilo­mant­sin Kar­hu­fes­ti­vaa­lien veis­to­ki­saan

14.04.2021 13:30
Tilaajille

Vi­han­nin S-mar­ket joutui aseel­li­sen ryöstön koh­teek­si – poliisi kaipaa sil­min­nä­ki­jä­ha­vain­to­ja

25.03.2021 13:39

Arctic Mi­ne­rals ve­täy­tyi Vi­han­nis­ta - "Kai­rauk­sen tu­lok­set eivät olleet riit­tä­vän roh­kai­se­via"

22.03.2021 19:18
Tilaajille

Vi­han­nin vanhan ylä­kou­lun pur­ku-urak­ka Ahosen Pal­ve­luil­le

18.03.2021 10:48
Tilaajille

"Pot­tu­teh­taal­la" nähdään taas tu­le­vai­suu­teen - Pekka Sar­lun­din 25 vuoden kokemus Nokian tuo­te­ke­hi­tyk­ses­tä näkyy Vi­han­nis­sa uu­den­lai­se­na in­no­va­tii­vi­suu­te­na

16.03.2021 20:00
Tilaajille

Maa­nan­tai-il­ta­päi­vi­sin Vi­han­tiin saapuu odo­tet­tu vieras Haa­pa­ve­del­tä – Kir­jas­to­au­to tuo lu­ke­mi­sen ilon si­vu­ky­lil­le

10.02.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kul­ku­yh­tey­det kuntoon ja neljän tunnin juna!

06.02.2021 07:30
Tilaajille

Pe­ru­nan­kuo­ris­ta ener­giaa - Vi­han­tiin suun­ni­tel­laan lehmän pötsin toi­min­taa jäl­jit­te­le­vää bio­kaa­su­lai­tos­ta

15.01.2021 06:00
Tilaajille