Vihanti
Vihannin perunatehtaalla kärähti öljykeittimessä perunan tärkkelys

Vi­han­nin pe­ru­na­teh­taal­la kärähti öl­jy­keit­ti­mes­sä perunan tärk­ke­lys

21.06.2022 15:37
Taimi Laitala täyttää 85 vuotta tuoreena kotiseutuneuvoksena: kyläkirjojen tekijän mielestä optimismi pitää terveyttä yllä

Taimi Laitala täyttää 85 vuotta tuo­ree­na ko­ti­seu­tu­neu­vok­se­na: ky­lä­kir­jo­jen tekijän mie­les­tä op­ti­mis­mi pitää ter­veyt­tä yllä

18.06.2022 12:00
Tilaajille
Väylävirasto sanoi sanottavansa Vihannin tärinäongelmista, ja seuraavaksi kaupunki päättää jatkotoimista

Väy­lä­vi­ras­to sanoi sa­not­ta­van­sa Vi­han­nin tä­ri­näon­gel­mis­ta, ja seu­raa­vak­si kau­pun­ki päättää jat­ko­toi­mis­ta

29.05.2022 10:00
Tilaajille
Pentikäinen Vihannin markkinoilla

Pen­ti­käi­nen Vi­han­nin mark­ki­noil­la

20.05.2022 16:30
Osuuskauppa Arina rakentaa uuden liikerakennuksen Vihantiin: Kansalaisadressilla kerätään nimiä, ettei Vihannin S-Market vaihdu Saleksi

Osuus­kaup­pa Arina ra­ken­taa uuden lii­ke­ra­ken­nuk­sen Vi­han­tiin: Kan­sa­lais­ad­res­sil­la ke­rä­tään nimiä, ettei Vi­han­nin S-Mar­ket vaihdu Saleksi

14.04.2022 13:46 2
Tilaajille
Farmi-sarjalle etsitään kuvauspaikkaa: Vihantilainen Katariina Röbbelen ilmoitti kuvauspaikan Läntisrannalta

Far­mi-sar­jal­le et­si­tään ku­vaus­paik­kaa: Vi­han­ti­lai­nen Ka­ta­rii­na Röb­be­len il­moit­ti ku­vaus­pai­kan Län­tis­ran­nal­ta

24.03.2022 11:15 2
Tilaajille
Katso video: Katariina muutti Hampurista Vihantiin: "Nyt on minun vuoroni antaa takaisin sitä hyvää, mitä minun puolestani on tehty"

Katso video: Ka­ta­rii­na muutti Ham­pu­ris­ta Vi­han­tiin: "Nyt on minun vuoroni antaa ta­kai­sin sitä hyvää, mitä minun puo­les­ta­ni on tehty"

02.03.2022 14:00
Tilaajille
Katariina muutti miljoonakaupunki Hampurista Vihantiin

Ka­ta­rii­na muutti mil­joo­na­kau­pun­ki Ham­pu­ris­ta Vi­han­tiin

02.03.2022 12:33
Tilaajille
Katariina lenkkeilee koirien kanssa Läntisrannalla

Ka­ta­rii­na lenk­kei­lee koirien kanssa Län­tis­ran­nal­la

02.03.2022 12:33
Tilaajille
Sinkkihiihto hiihdetään parin vuoden tauon jälkeen viikon päästä sunnuntaina

Sink­ki­hiih­to hiih­de­tään parin vuoden tauon jälkeen viikon päästä sun­nun­tai­na

26.02.2022 16:00
Tilaajille
Perunatehtaalla valmistaudutaan biokaasulaitoksen rakentamiseen: "Nyt on saatu kova maa jalkojen alle"

Pe­ru­na­teh­taal­la val­mis­tau­du­taan bio­kaa­su­lai­tok­sen ra­ken­ta­mi­seen: "Nyt on saatu kova maa jal­ko­jen alle"

22.02.2022 14:16 1
Tilaajille
Raahentienoon Osuuspankin Vihannin konttori muuttaa: "Pankki avaa ovet uudessa paikassa maaliskuun alussa"

Raa­hen­tie­noon Osuus­pan­kin Vi­han­nin kont­to­ri muut­taa: "Pankki avaa ovet uudessa pai­kas­sa maa­lis­kuun alussa"

19.02.2022 13:15
Tilaajille
Palomiehiä jo kolmessa polvessa

Pa­lo­mie­hiä jo kol­mes­sa pol­ves­sa

07.02.2022 09:00
Tilaajille
Kahden auton törmäyksessä Alpuassa katkesi valaisinpylväskin

Kahden auton tör­mäyk­ses­sä Al­puas­sa katkesi va­lai­sin­pyl­väs­kin

05.02.2022 09:44
Tilaajille
Osuuskauppa Arina rakentaa uuden liikekeskuksen Vihantiin, rakennustyöt käyntiin keväällä

Osuus­kaup­pa Arina ra­ken­taa uuden lii­ke­kes­kuk­sen Vi­han­tiin, ra­ken­nus­työt käyn­tiin ke­vääl­lä

21.12.2021 06:00 8
Tilaajille
Raahen Tilausliikenne saa hoitaakseen Raahen ja Vihannin välisen bussiliikenteen

Raahen Ti­laus­lii­ken­ne saa hoi­taak­seen Raahen ja Vi­han­nin välisen bus­si­lii­ken­teen

01.12.2021 16:00 5
Tilaajille
Bussiliikenne Raahen ja Vihannin välillä alkaa kuin alkaakin huomenna, mutta väliaikaisjärjestelyllä

Bus­si­lii­ken­ne Raahen ja Vi­han­nin välillä alkaa kuin al­kaa­kin huo­men­na, mutta vä­li­ai­kais­jär­jes­te­lyl­lä

30.11.2021 11:30 3
Tilaajille
Vihannin junatärinöille pohdittiin toimenpiteitä – Asukasiltaa suunnitellaan Vihantiin

Vi­han­nin ju­na­tä­ri­nöil­le poh­dit­tiin toi­men­pi­tei­tä – Asu­kas­il­taa suun­ni­tel­laan Vi­han­tiin

24.11.2021 19:30
Tilaajille
Nykyajassa toimiva perinteinen huoltoasema, josta saa korjaamopalveluja

Ny­ky­ajas­sa toimiva pe­rin­tei­nen huol­toa­se­ma, josta saa kor­jaa­mo­pal­ve­lu­ja

26.10.2021 13:30 1
Tilaajille
Raahen seutukunnan vuoden yrittäjät on palkittu

Raahen seu­tu­kun­nan vuoden yrit­tä­jät on pal­kit­tu

25.10.2021 21:00 1
Tilaajille