Vihanti
Viimeisin 12 tuntia
Siikajokiselle mediapersoonalle Markus Kuotesaholle tuomio törkeästä rattijuopumuksesta

Sii­ka­jo­ki­sel­le me­dia­per­soo­nal­le Markus Kuo­te­sa­hol­le tuomio tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

09:29 0
Vanhemmat
Nosturiauton ulosajo ja nosto sulki Pyhäjoen ja Vihannin välisen tien useiksi tunneiksi – 60 tonnin painoinen auto saatiin pois ojasta yöllä

Nos­tu­ri­au­ton ulosajo ja nosto sulki Py­hä­joen ja Vi­han­nin välisen tien useiksi tun­neik­si – 60 tonnin pai­noi­nen auto saatiin pois ojasta yöllä

26.08.2020 20:08 0
Lämmitysöljy pilannut maaperää Vihannin keskustassa

Läm­mi­tys­öl­jy pi­lan­nut maa­pe­rää Vi­han­nin kes­kus­tas­sa

23.08.2020 08:00 0
Tilaajille
Woodi toimittaa päiväkotikalusteet Vihantiin

Woodi toi­mit­taa päi­vä­ko­ti­ka­lus­teet Vi­han­tiin

13.08.2020 15:38 0
Tilaajille
Persoonia ja niittypirttejä

Per­soo­nia ja niit­ty­pirt­te­jä

01.07.2020 13:00 0
Tilaajille
Frisbeegolffia Vihantiin

Fris­bee­golf­fia Vi­han­tiin

28.06.2020 12:00 0
Auto suistui kyljelleen ojaan Vihannissa – kaksi henkilöä sairaalaan

Auto suistui kyl­jel­leen ojaan Vi­han­nis­sa – kaksi hen­ki­löä sai­raa­laan

26.06.2020 17:48 0
Laulua ja leppoisaa eloa

Laulua ja lep­poi­saa eloa

16.06.2020 16:19 0
Tilaajille
Koulujen avautuminen on mukavaakin, mutta kevätretkeilyjä ei ole luvassa

Kou­lu­jen avau­tu­mi­nen on mu­ka­vaa­kin, mutta ke­vät­ret­kei­ly­jä ei ole luvassa

30.04.2020 12:03 0
Tilaajille
Uusi monitoimi-koulukeskus Vihannissa alkaa saada hahmoa: Hulppea koulu on kelpo vetonaula uusille asukkaille

Uusi mo­ni­toi­mi-kou­lu­kes­kus Vi­han­nis­sa alkaa saada hahmoa: Hulppea koulu on kelpo ve­to­nau­la uusille asuk­kail­le

25.04.2020 10:00 0
Tilaajille
Vihannin koulukeskuksen rakentaminen

Vi­han­nin kou­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen

25.04.2020 10:00 0
Tilaajille
Vihannin liikuntasalin hankesuunnitelma hyväksyttävänä - rakentaminen alkaisi keväällä 2021

Vi­han­nin lii­kun­ta­sa­lin han­ke­suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­tä­vä­nä - ra­ken­ta­mi­nen alkaisi ke­vääl­lä 2021

16.04.2020 17:00 0
Tilaajille
Vihannin kairaukset eivät tuottaneet suoranaisia malmilävistyksiä - "Ei jatkosuunnitelmia lähikuukausille"

Vi­han­nin kai­rauk­set eivät tuot­ta­neet suo­ra­nai­sia mal­mi­lä­vis­tyk­siä - "Ei jat­ko­suun­ni­tel­mia lä­hi­kuu­kau­sil­le"

16.04.2020 14:24 0
Tilaajille
Ympäristöriskejä selvitetään - kohteena vanha kaatopaikka Vihannissa ja sahan alue Siikajoella

Ym­pä­ris­tö­ris­ke­jä sel­vi­te­tään - koh­tee­na vanha kaa­to­paik­ka Vi­han­nis­sa ja sahan alue Sii­ka­joel­la

07.04.2020 13:05 0
Tilaajille
Röbbelenit suunnittelevat Vihantiin vanhusten perhekotia - toiveena turvallisuus ja huolettomuus

Röb­be­le­nit suun­nit­te­le­vat Vi­han­tiin van­hus­ten per­he­ko­tia - toi­vee­na tur­val­li­suus ja huo­let­to­muus

06.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Juhannusruusun monimutkainen kuvio: Talon omistaa arvopaperiyhtiö EVLI, operoijana Attendo, vuokraajana Raahen kaupunki

Ju­han­nus­ruu­sun mo­ni­mut­kai­nen kuvio: Talon omistaa ar­vo­pa­pe­ri­yh­tiö EVLI, ope­roi­ja­na At­ten­do, vuok­raa­ja­na Raahen kau­pun­ki

24.03.2020 19:00 0
Tilaajille
Sauvonmäen ulkoilureittiä parannetaan – maanomistajat saavat korvausta reitin leventämisestä

Sau­von­mäen ul­koi­lu­reit­tiä pa­ran­ne­taan – maan­omis­ta­jat saavat kor­vaus­ta reitin le­ven­tä­mi­ses­tä

13.02.2020 15:15 0
Tilaajille
Raahe lakkauttaa liikuntamahdollisuuksia
Mielipide

Raahe lak­kaut­taa lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia

05.02.2020 15:55 0
Tilaajille
Nuoriltako kaikki pois?
Mielipide

Nuo­ril­ta­ko kaikki pois?

05.02.2020 15:53 0
Tilaajille
Talviurheilumahdollisuudet Vihantiin!
Mielipide

Tal­vi­ur­hei­lu­mah­dol­li­suu­det Vi­han­tiin!

05.02.2020 15:52 0