Tilaajille

Sitra ra­hoit­taa Raahen alueen Osaa­mis­buus­tia

Koulutuskuntayhtymä Brahe on saanut Sitralta rahoitusta Osaamisbuusti -hankkeelleen. Siinä selvitetään sadan yrityksen osaamistarpeet ja luodaan uudenlaiset toimintamallit osaamisen hankkimiseen ja osaamisidentiteettiajattelun hyödyntämiseen työpaikoilla.

Sitran tiedotteen mukaan Osaamisbuusti vastaa Raahen seudun avaintoimialojen osaamiskysyntään sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan haasteisiin. Alueen työpaikkojen kanssa rakennettavat osaamissolut selkeyttävät toimijoiden rooleja osaamisen tuottamisessa ja vastaavat jatkossa osaltaan sujuvasta yritysten ja oppilaitosten yhteistyöstä. Mukana olevien organisaatioiden sisällä toimivat osaajaboostaajat ja pilottihankkeessa mukana olevat opettajat varmistavat toiminnan jatkuvuuden.