Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

SSAB ei tyy­ty­nyt Vaasan hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­seen: KHO alkaa kä­si­tel­lä te­räs­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­paa

SSAB:n ympäristöluvan käsittely on siirtynyt Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. SSAB ei ole tyytyväinen kaikkiin sille asetettuihin vaatimuksiin.
SSAB:n ympäristöluvan käsittely on siirtynyt Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. SSAB ei ole tyytyväinen kaikkiin sille asetettuihin vaatimuksiin.

SSAB Europe on valittanut Vaasan hallinto-oikeudesta saamastaan päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus liittyy SSAB:n Raahen tehtaan aluehallintovirastolta maaliskuussa 2016 saamaan ympäristölupaan.

Mistä tässä on kyse? Miksi ja mistä SSAB valittaa, Raahen tehtaan ympäristöpäällikkö Antti Petänen?

–Valituksessa on kyse asioiden ja lainsäädännön tulkinnasta ja olemme pyrkineet niitä perustellusti avaamaan tarkemmin Korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksessa on kyse muun muassa valssaamojen jätevesistä, tarkkailuasioista ja saniteettipuhdistamosta.

Lupapäätös ja valitus vaikuttavat hyvin seikkaperäisiltä.

–Ympäristölupa on massiivinen päätös, jossa tarkasti ja perusteellisesti kuvataan meidän toiminnot.

Hävisikö SSAB valituksensa Vaasan hallinto-oikeudessa vai saiko tehdas näkemyksiään läpi?

–Vaasa muutti osin Avin päätöstä. Mutta päätökseen jäi vielä sellaisia asioita, joihin emme ole tyytyväisiä. Katsotaan, mitä mieltä Korkein hallinto-oikeus niistä on.

Valituksen käsittelyn arvioidaan kestävän Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 16 kuukautta. Kuinka tehdas voi toimia?

–Meidän toiminnalle aikaisemmin myönnetyt lupapäätökset ovat voimassa niin kauan kunnes valituksessa oleva lupapäätös on lainvoimainen ja kumoaa ne.

Haluaako SSAB voittaa lisää aikaa muutosten tekoon?

–Olemme jo lähteneet tekemään tämän uuden luvan mukaisia toimenpiteitä siltä osin, kuin emme ole päätöksestä valittaneet. Emme ole jääneet odottelemaan päätöksen voimaantuloa. Esimerkiksi valituksenalaisen lupapäätöksen mukaisia vesien johtamisjärjestelyjä, selvityksiä ja merkittäviä investointeja on jo tehty ja meneillään.

Mitä SSAB tavoittelee? Onko kyse rahasta ja kustannusten säästöstä?

–Lupapäätöksestä tulee kieltämättä lisäkustannuksia. Mutta toisaalta voimme perustella, miksi haluamme toteuttaa asiat toisin.

–Esimerkiksi saniteettipuhdistamon kohdalla lainsäädäntö vaatii, että kuormitus jää tietylle tasolle. Koemme, että meiltä vaaditaan vielä pienempää tasoa, mikä ei ole meistä reilua.

Eli tehdas kokee, että siltä vaaditaan enemmän kuin laki vaatii?

–Kyllä. Luvassa on sellaisiakin kohtia, kuten saniteettipuhdistamoa koskevat määräykset.