Tänä syksynä hirviä voi met­säs­tää vah­ti­mal­la

Hirviä voi metsästää ensin vahtimalla ja perinteiseen tyyliin varsinaisen metsästyskauden alettua
Hirviä voi metsästää ensin vahtimalla ja perinteiseen tyyliin varsinaisen metsästyskauden alettua

Lappia lukuun ottamatta pyyntiluvanvaraisia hirvieläimiä voi metsästää vahtimalla syyskuun alusta lukien. Lapissa päästään aikaistettuun hirvenpyyntiin jo nyt koko maakunnan alueella.

Muualla kuin Lapissa varsinaisen hirvenmetsästyksen alku siirtyy normaalia myöhemmäksi lokakuun toiseen lauantaihin.

Vahtimismetsästyksessä hirveä on mahdollista metsästää vahtimalla pellolta ja peuraeläimiä vahtimalla myös esimerkiksi ruokintapaikoilta syyskuun alusta lähtien. Muutoksen tavoitteena on tehostaa hirvieläinten aiheuttamien maatalous- ja liikennevahinkojen estämistä.

Hirven metsästys pelloilla mahdollistaa viljelysvahinkojen torjuminen. Alkusyksyyn sijoittuvan pyynnin toivotaan vähentävän etenkin peurakolareita.

Etenkin valkohäntäpeurakolarit ovat runsastuneet ja kolarit keskittyvät vahvalle peura-alueelle Etelä- ja Lounais-Suomeen.

Vahtimismetsästyskauden toivotaan lisäävän alkusyksyn peurasaalista, jolloin peuroja olisi liikenteessä vähemmän loppusyksystä. Peuraonnettomuudet painottuvat selvästi loka-marraskuulle, jolloin peurojen kiima-aika lisää eläinten liikkuvuutta ja olosuhteet liikenteessä ovat pimeyden ja sääolojen vuoksi huonot.

Mahdollisessa peurojen ruokinnassa on muistettava, ettei ruokintapaikkoja tule sijoittaa vilkkaasti liikennöityjen tieosuuksien välittömään läheisyyteen.

Sekä hirven että valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin tänä vuonna noin neljänneksen viime vuotta enemmän. Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä 52 771 hirven ja 36 191 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa pääsääntöisesti kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

Vahtimismetsästyksessä eläinten ajaminen ja koiran käyttäminen on kiellettyä. Varsinainen hirven metsästyskausi alkaa lokakuun toisena lauantaina ja peurojen metsästyskausi syyskuun viimeisenä lauantaina.