Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Metsästys
Hirvipassissa ollut mies ampuikin suden Siikajoella – tuomittiin sakkoihin törkeästä metsästysrikoksesta

Hir­vi­pas­sis­sa ollut mies am­pui­kin suden Sii­ka­joel­la – ­tuo­mit­tiin sak­koi­hin tör­keäs­tä met­säs­tys­ri­kok­ses­ta

23.01.2024 14:47 1
Tilaajille
Sudet tappoivat jälleen hirvikoiran Pyhäjoella: "Järeisiin toimiin on ryhdyttävä. Alustavasti on keskusteltu, ettei hirvien kaatolupia anota ensi vuodelle"

Sudet tap­poi­vat jälleen hir­vi­koi­ran Py­hä­joel­la: "Jä­rei­siin toimiin on ryh­dyt­tä­vä. Alus­ta­vas­ti on kes­kus­tel­tu, ettei hirvien kaa­to­lu­pia anota ensi vuo­del­le"

31.10.2023 14:00 1
Tilaajille
Sudet raatelivat Taika-jämptin: "Susia on niin paljon, että koko homma on riistäytynyt käsistä"

Sudet raa­te­li­vat Tai­ka-jämp­tin: "Susia on niin paljon, että koko homma on riis­täy­ty­nyt kä­sis­tä"

18.10.2023 12:30
Tilaajille
Vesilintujen hämärämetsästys kielletään

Ve­si­lin­tu­jen hä­mä­rä­met­säs­tys kiel­le­tään

20.07.2023 19:00
Tilaajille
Supikoiria tavattiin Piehingissä – Olavi Alatalo ikuisti vierailijan

Su­pi­koi­ria ta­vat­tiin Pie­hin­gis­sä – Olavi Alatalo ikuisti vie­rai­li­jan

15.07.2023 10:00
Tilaajille
Muovipussiin sullottuja, ammuttuja vesilintuja löytyi Siikajoesta – "Eettisesti ja moraalisesti täysin tuomittavaa, jos teko tahallinen"

Muo­vi­pus­siin sul­lot­tu­ja, am­mut­tu­ja ve­si­lin­tu­ja löytyi Sii­ka­joes­ta – "Eet­ti­ses­ti ja mo­raa­li­ses­ti täysin tuo­mit­ta­vaa, jos teko ta­hal­li­nen"

22.08.2022 15:59 5
Tilaajille
Poliisi valvoo metsästystä viikonloppuna

Poliisi valvoo met­säs­tys­tä vii­kon­lop­pu­na

18.08.2022 20:00 2
Tilaajille
Sepelkyyhkyn metsästys starttaa metsästyskauden - "Evästauko on ehdottomasti jahtipäivän kohokohta"

Se­pel­kyyh­kyn met­säs­tys start­taa met­säs­tys­kau­den - "E­väs­tau­ko on eh­dot­to­mas­ti jah­ti­päi­vän ko­ho­koh­ta"

12.08.2022 08:00 1
Tilaajille
Merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa ensi viikolla

Me­ri­han­hen ja ka­na­dan­han­hen pel­to­met­säs­tys alkaa ensi vii­kol­la

04.08.2022 11:30
Tilaajille
Kantatavoitteet ohjaavat hirvieläinten metsästystä

Kan­ta­ta­voit­teet oh­jaa­vat hir­vi­eläin­ten met­säs­tys­tä

10.04.2022 14:00
Tilaajille
MMM: Suden kannanhoidollinen metsästys voidaan aloittaa kevättalvella – suotuisa suojelutaso määriteltiin Ruotsin malliin

MMM: Suden kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys voidaan aloit­taa ke­vät­tal­vel­la – suo­tui­sa suo­je­lu­ta­so mää­ri­tel­tiin Ruotsin malliin

16.11.2021 15:30
Siikajoella ollaan valmiita susijahtiin – Ministeriön asetus susien kannanhoidollisesta metsästyksestä lähti lausunnoille

Sii­ka­joel­la ollaan val­mii­ta su­si­jah­tiin – Mi­nis­te­riön asetus susien kan­nan­hoi­dol­li­ses­ta met­säs­tyk­ses­tä lähti lau­sun­noil­le

04.11.2021 20:00
Tilaajille
Poliisitutkinta etenee Raahessa vauhdilla

Po­lii­si­tut­kin­ta etenee Raa­hes­sa vauh­dil­la

02.09.2021 16:00 3
Tilaajille
13 tapettua valkoposkihanhea löydetty – Lintuharrastajat seurasivat ampumista: "Tämä oli täyttä teurastusta"

13 ta­pet­tua val­ko­pos­ki­han­hea löy­det­ty – Lin­tu­har­ras­ta­jat seu­ra­si­vat am­pu­mis­ta: "Tämä oli täyttä teu­ras­tus­ta"

31.08.2021 16:36 2
Tilaajille
Raahen ja Pyhäjoen alueelle 192 hirvilupaa, Oulun alueelle lupia viime vuotta vähemmän

Raahen ja Py­hä­joen alueel­le 192 hir­vi­lu­paa, Oulun alueel­le lupia viime vuotta vä­hem­män

25.07.2021 13:00
Tilaajille
Hirvijahtiin viikkoa aikaisemmin

Hir­vi­jah­tiin viikkoa ai­kai­sem­min

18.04.2021 15:05
Tilaajille
Lisää nuoria metsästäjiä tarvitaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää nuoria met­säs­tä­jiä tar­vi­taan

02.04.2021 06:30
Tilaajille
Nyt tiedetään, missä hirvet majailevat ja paljonko niitä on

Nyt tie­de­tään, missä hirvet ma­jai­le­vat ja pal­jon­ko niitä on

26.02.2021 11:00
Tilaajille
Hirviluvat käytettiin tarkasti – Tämän verran kaadettiin vähemmillä luvilla

Hir­vi­lu­vat käy­tet­tiin tar­kas­ti – Tämän verran kaa­det­tiin vä­hem­mil­lä luvilla

26.01.2021 08:00
Tilaajille
Ekinokokki leviää susien mukana

Eki­no­kok­ki leviää susien mukana

18.12.2020 18:00
Tilaajille