Metsästys
Pyyntilupien määrä väheni edellisvuodesta –Pohjois-Pohjanmaalle ensimmäiset valkohäntäpeuran pyyntiluvat

Pyyn­ti­lu­pien määrä väheni edel­lis­vuo­des­ta –Poh­jois-Poh­jan­maal­le en­sim­mäi­set val­ko­hän­tä­peu­ran pyyn­ti­lu­vat

10.07.2020 16:00 0
Tilaajille
Tutkimusta tutun linnun liikkeistä –Nykyinen tieto suositusta riistalinnusta vähäistä

Tut­ki­mus­ta tutun linnun liik­keis­tä –Ny­kyi­nen tieto suo­si­tus­ta riis­ta­lin­nus­ta vä­häis­tä

15.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Koirien kiin­ni­pi­toai­ka alkaa sunnuntaina – lailla taataan rauha luon­no­ne­läi­mil­le pesiä ja kasvattaa poikasia

Koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka alkaa sun­nun­tai­na – lailla taataan rauha luon­non­eläi­mil­le pesiä ja kas­vat­taa poi­ka­sia

29.02.2020 13:00 0
Tilaajille
Hirvenmetsästys meni susireviireillä hankalaksi: Koirapyynti käsittämättömän vaikeaa

Hir­ven­met­säs­tys meni su­si­re­vii­reil­lä han­ka­lak­si: Koi­ra­pyyn­ti kä­sit­tä­mät­tö­män vaikeaa

09.01.2020 21:00 0
Tilaajille
Tänä syksynä hirviä voi metsästää vahtimalla

Tänä syksynä hirviä voi met­säs­tää vah­ti­mal­la

31.08.2017 09:45 0

Poliisi valvoo met­säs­tyk­sen aloi­tus­ta

18.08.2017 16:40 0
Vesilintujen metsästys alkaa sunnuntaina

Ve­si­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa sun­nun­tai­na

15.08.2017 15:35 0
Riistakolmioiden kesälaskenta alkoi tänään

Riis­ta­kol­mioi­den ke­sä­las­ken­ta alkoi tänään

28.07.2017 12:00 0