Mainos: Ter­ve­tu­loa pul­la­kah­vil­le ta­paa­maan leh­den­te­ki­jöi­tä ti 24.5. klo 12-14 Raahen Seutuun (Fell­ma­nin­puis­to­ka­tu 4). Pai­kal­la myös opas­tus­ta di­gi­tuot­tei­dem­me käyt­töön.

Metsästys
Kantatavoitteet ohjaavat hirvieläinten metsästystä

Kan­ta­ta­voit­teet oh­jaa­vat hir­vi­eläin­ten met­säs­tys­tä

10.04.2022 14:00
Tilaajille
MMM: Suden kannanhoidollinen metsästys voidaan aloittaa kevättalvella – suotuisa suojelutaso määriteltiin Ruotsin malliin

MMM: Suden kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys voidaan aloit­taa ke­vät­tal­vel­la – suo­tui­sa suo­je­lu­ta­so mää­ri­tel­tiin Ruotsin malliin

16.11.2021 15:30
Siikajoella ollaan valmiita susijahtiin – Ministeriön asetus susien kannanhoidollisesta metsästyksestä lähti lausunnoille

Sii­ka­joel­la ollaan val­mii­ta su­si­jah­tiin – Mi­nis­te­riön asetus susien kan­nan­hoi­dol­li­ses­ta met­säs­tyk­ses­tä lähti lau­sun­noil­le

04.11.2021 20:00
Tilaajille
Poliisitutkinta etenee Raahessa vauhdilla

Po­lii­si­tut­kin­ta etenee Raa­hes­sa vauh­dil­la

02.09.2021 16:00 3
Tilaajille
13 tapettua valkoposkihanhea löydetty – Lintuharrastajat seurasivat ampumista: "Tämä oli täyttä teurastusta"

13 ta­pet­tua val­ko­pos­ki­han­hea löy­det­ty – Lin­tu­har­ras­ta­jat seu­ra­si­vat am­pu­mis­ta: "Tämä oli täyttä teu­ras­tus­ta"

31.08.2021 16:36 2
Tilaajille
Raahen ja Pyhäjoen alueelle 192 hirvilupaa, Oulun alueelle lupia viime vuotta vähemmän

Raahen ja Py­hä­joen alueel­le 192 hir­vi­lu­paa, Oulun alueel­le lupia viime vuotta vä­hem­män

25.07.2021 13:00
Tilaajille
Hirvijahtiin viikkoa aikaisemmin

Hir­vi­jah­tiin viikkoa ai­kai­sem­min

18.04.2021 15:05
Tilaajille
Lisää nuoria metsästäjiä tarvitaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää nuoria met­säs­tä­jiä tar­vi­taan

02.04.2021 06:30
Tilaajille
Nyt tiedetään, missä hirvet majailevat ja paljonko niitä on

Nyt tie­de­tään, missä hirvet ma­jai­le­vat ja pal­jon­ko niitä on

26.02.2021 11:00
Tilaajille
Hirviluvat käytettiin tarkasti – Tämän verran kaadettiin vähemmillä luvilla

Hir­vi­lu­vat käy­tet­tiin tar­kas­ti – Tämän verran kaa­det­tiin vä­hem­mil­lä luvilla

26.01.2021 08:00
Tilaajille
Ekinokokki leviää susien mukana

Eki­no­kok­ki leviää susien mukana

18.12.2020 18:00
Tilaajille
Metsästäjille oma koronaohjeistus: Peijaisia ei suositella

Met­säs­tä­jil­le oma ko­ro­naoh­jeis­tus: Pei­jai­sia ei suo­si­tel­la

16.10.2020 09:00
Tilaajille
Metsästäminen on riskien hallintaa – Susi ei ole metsästyskoiran ainoa uhka

Met­säs­tä­mi­nen on riskien hal­lin­taa – Susi ei ole met­säs­tys­koi­ran ainoa uhka

13.10.2020 17:03
Tilaajille
Kansalaisaloite suden kannanhoidolliseen metsästykseen avattu – Takana Metsästäjäliitto ja monet koirajärjestöt

Kan­sa­lais­aloi­te suden kan­nan­hoi­dol­li­seen met­säs­tyk­seen avattu – Takana Met­säs­tä­jä­liit­to ja monet koi­ra­jär­jes­töt

31.08.2020 10:29
Tilaajille
Vesilintujen metsästys alkaa torstaina – Testaa, tunnistatko vesilintulajit

Ve­si­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa tors­tai­na – Testaa, tun­nis­tat­ko ve­si­lin­tu­la­jit

19.08.2020 15:00 1
Tilaajille
Oulun alueelle reilut 5 000 hirven pyyntilupaa

Oulun alueel­le reilut 5 000 hirven pyyn­ti­lu­paa

07.08.2020 16:00
Tilaajille
Metsästyskausi alkaa maanantaina

Met­säs­tys­kau­si alkaa maa­nan­tai­na

05.08.2020 16:00
Tilaajille
Pyyntilupien määrä väheni edellisvuodesta –Pohjois-Pohjanmaalle ensimmäiset valkohäntäpeuran pyyntiluvat

Pyyn­ti­lu­pien määrä väheni edel­lis­vuo­des­ta –Poh­jois-Poh­jan­maal­le en­sim­mäi­set val­ko­hän­tä­peu­ran pyyn­ti­lu­vat

10.07.2020 16:00
Tilaajille
Tutkimusta tutun linnun liikkeistä –Nykyinen tieto suositusta riistalinnusta vähäistä

Tut­ki­mus­ta tutun linnun liik­keis­tä –Ny­kyi­nen tieto suo­si­tus­ta riis­ta­lin­nus­ta vä­häis­tä

15.06.2020 06:00
Tilaajille
Koirien kiin­ni­pi­toai­ka alkaa sunnuntaina – lailla taataan rauha luon­no­ne­läi­mil­le pesiä ja kasvattaa poikasia

Koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka alkaa sun­nun­tai­na – lailla taataan rauha luon­non­eläi­mil­le pesiä ja kas­vat­taa poi­ka­sia

29.02.2020 13:00
Tilaajille