Tilaajille

Ta­va­ra­ju­nien ai­heut­ta­ma tä­ri­nä­hait­ta Vi­han­nis­sa to­den­tui Väy­lä­vi­ras­ton teet­tä­mis­sä mit­tauk­sis­sa

Ihmisten kokeman haitan ja mittaustulosten yhtälö ei ole helppo.

Väyläviraston teettämissä tärinämittausten tuloksissa näkyy, että kaikissa Vihannin mittauskohteissa tärinä ylitti rajan, jonka jälkeen 25 prosenttia ihmisistä kokee tärinän aiheuttavan häiriötä.

Tulokset eivät kuitenkaan nousseet lukemiin, joiden kohdalla junien aiheuttama tärinä olisi rakennusten rakenteille haitallista.