Tulevat eka­luok­ka­lai­set tu­tus­tui­vat kou­lui­hin - ta­pe­til­la myös tur­val­li­suus

Pienen oppilaan turvallisuus on puheenaihe kouluissa ja kodeissa. Yksi tärkeimmistä palveluista on iltapäiväkerhotoiminta.

Tulevat ekaluokkalaiset vanhempineen pääsivät katsastamaan koulutiloja tällä viikolla Raahen kouluissa. Ekaluokkalaisten kouluun tutustuminen Ollinsaaren koulussa
Tulevat ekaluokkalaiset vanhempineen pääsivät katsastamaan koulutiloja tällä viikolla Raahen kouluissa.
Tulevat ekaluokkalaiset vanhempineen pääsivät katsastamaan koulutiloja tällä viikolla Raahen kouluissa.
Kuva: Vesa Joensuu

Kun lapsi aloittaa peruskoulun, ilmaantuu hänen elämäänsä useampi tunti päivittäin aikaa, jossa huoltovastuu jakautuu usein sekä vanhempien että kuntien kontolle.

Suomessa useimmat kunnat järjestävät oppituntien ulkopuolista kerhotoimintaa, joka on suunnattu peruskoulun 1. ja 2. luokan sekä erityisopetuksen oppilaille. Raahessa aamupäivätoimintaa ei nykyisin järjestetä, mutta iltapäivätoimintaa tapahtuu kaupungin yhdeksässä eri koulussa.

- Kuusi-seitsemänvuotias on vielä niin pieni, että suosittelen iltapäiväkerhotoimintaa kotona yksin olemisen sijaan. Meillä on siitä hyvät kokemukset esikoisen kanssa, kertovat Hanadi Fadhil ja Midia Sherifi, jonka toinen lapsi on aloittamassa syksyllä koulutaipaleensa Koivuluodon Kummatin koulussa.

Vanhemmat pitävät iltapäiväkerhojen maksuja kohtuullisina siihen nähden, mitä he saavat palvelulta.

– Kaikista tärkeintä on mielenrauha siitä, että oma lapsi on turvassa.

Vaikka iltapäiväkerhojen toiminnan järjestäminen on kunnille vapaaehtoista, on sillä seuranta ja arviointi. Kunnan tulee arvioida antamaansa tai hankkimaansa iltapäivätoimintaa sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Koulut keräävät palautetta oppilailta ja vanhemmilta. Yhteenvedot toimitetaan opetustoimeen.

– Iltapäivätoiminnan ohjaajat ovat koulunkäynninohjaajia. Heistä yksi on nimitetty toiminnan vastuuhenkilöksi, kertoo Päivi Bradburn, Koivuluodon apulaisjohtaja Kummatin toimipisteeltä. Ohjaajilta tarkastetaan myös rikostausta.

Iltapäivätoiminaan ryhmäkokotavoite on 10 lasta per ohjaaja. Tukea tarvitsevien oppilaiden tilanteesta johtuen ryhmäkoko voi olla ohjaajaa kohden pienempi.

Fakta

Iltapäivä-kerhot

Iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perustusopetuslain mukaista päivittäin koulupäivän päättymisen jälkeen tarjottua vapaa-ajan toimintaa 1.-2. luokkien oppilaille sekä erityisen tuen piirissä oleville oppilaille.

Toiminnan järjestämisestä ja laajuudesta vastaa kunta.

Järjestäminen on kunnalle vapaaehtoista. Lapsella tai hänen huoltajallaan ei ole subjektiivista oikeutta palvelun saamiseen.

Raahessa ei järjestetä aamupäivätoimintaa.

Iltapäivätoiminta alkaa koulun päättyessä (klo 11.00-12.00) ja jatkuu klo 16.30 saakka.

Toimintaa järjestetään kaikkina koulupäivinä. Mukana välipala.

Hakuaika 2019-2020 oli 23.1.-3.2.2019 Wilma-järjestelmän kautta.

Iltapäivätoiminnan asiakasmaksu on lukuvuonna 2019-2020:

110 euroa kuukausi, jos lapsi on mukana yli 10 päivää kuukaudessa.

55 euroa kuukausi, jos lapsi mukana korkeintaan 10 päivää kuukaudessa.