Tur­ve­suo, trak­to­rei­ta ja korkea karhe

Energiaturpeen tien pää on nähtävissä, silti ainakaan toistaiseksi mitään rajoituksia sen käyttöön ei ole. Alalla uskotaan, että nykyiset suot nostetaan loppuun, mutta uusia ei tule.

<p>Kesän turvesato kasataan karheeksi. Tulevien talvien aikana se tulee kulkeutumaan asiakkaan kyydissä voimalaitokselle. </p> <p>Perheyrityksen myötä alalle päätyneelle Kalevi Vilppolalle kulunut kesä oli neljäskymmenes turveyrittäjänä.</p>
Kesän turvesato kasataan karheeksi. Tulevien talvien aikana se tulee kulkeutumaan asiakkaan kyydissä voimalaitokselle.
Kesän turvesato kasataan karheeksi. Tulevien talvien aikana se tulee kulkeutumaan asiakkaan kyydissä voimalaitokselle.
Kuva: Vesa Joensuu

Viime torstaina julkaistun ilmastoraportin mukaan nykyinen maankäyttö ei palvele ilmastotavoitteita maailmanlaajuisesti ja sen kestävyyttä on parannettava nopeasti. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n mukaan Suomessa se tarkoittaa avohakkuiden maltillisuutta ja energiaturpeen käytön vähentämistä sekä turvemaiden hiilivarastojen suojelua.

Turveyrittäjä Kalevi Vilppola arvelee, että viidessä vuodessa hommat ovat taputeltu. Samaan suuntaan on menossa asiakas, maailman suurin turve-energian tuottaja, joka on päättänyt luopua energiamuodosta tulevaisuudessa. Tarkkaa aikataulua ei ole kuitenkaan vielä tiedossa. Turpeen käyttö on hiipunut ajan saatossa ja tuotantomäärät vähenevät vuosi vuodelta. Viime kesät Vilppola on viettänyt peltotöissä, mutta Paavolan Turpeen soilla työskenteli tänäkin kesänä lähes 20 työntekijää.

Tänä vuonna nostotavoitteen täyttymisen puolesta ei ollut jännitettävää. Tilaus oli niin pieni, että nostotavoite täyttyi helposti. Viimeiset turpeet nostettiin suolta viikko sitten maanantaina.

Kesän aikana nostettu turve on ollut huippulaatuista ja kuivaa. Kulunut kesä oli vähäsateinen ja poutainen, mikä olisi mahdollistanut suuremmankin turvemäärään.

– Koska tavoite oli pieni, ei edes pyritty isompiin lukuihin, Vilppola kertoo.

Video: Aino Paloniemi

Vilppolan yrittäjäuran alussa näkymä kirkas ja ala oli suuressa kasvussa. Parhaimpina kesinä turvetta jyrsittiin senttimetrin kerros jopa seitsemän kertaa kesässä. Tänä kesänä kerroksia pellolta nostettiin kolme.

Vanhat turvesuot Vilppola on käyttänyt hyödykseen ja viljelee niillä nyt maata. Tulevaisuudessa turvesoiden muuttaminen viljelypelloiksi tuskin houkuttaa uusien peltojen viljelytuen loppumisen myötä.

Suurin osa entisistä turvesoista onkin nykyään metsitetty ja puut saa niissä kasvamaan hyvin, vähintään terveyslannoitteen avulla

Alalla on ollut vaikeaa jo pitkään, sillä kahden nostokuukauden aikana pitäisi tehdä vuoden tili. Vilppola tietää hyvin turpeen ilmastovaikutukset.

Tulevaisuuden energia tuotetaan uusiutuvista lähteistä, mutta siihen asti, kun se ei ole kokonaan mahdollista, kotimaiseen energiaan tulisi hänestä panostaa.

–  Siihen asti, kun kivihiiltä tai öljyä kuljetetaan Suomeen maapallon toiselta puolelta, niin turpeen tulisi pysyä energiasysteemissä mukana ja sitä täytyisi saada käyttää, hän toteaa.

Juttua korjattu 13.8. Vielä ei ole tiedossa tarkkaa aikataulua, milloin turpeen energiakäyttö lopetetaan.

fakta

Turve ja sen tarve

Suokasvien maatumisesta syntynyt eloperäinen maalaji. Kaikki Suomen suot ja turvemaat ovat syntyneet noin 10 000 vuoden aikana.

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli määrittelee turpeen omaksi luokakseen fossiilisten ja uusiutuvan biomassan väliin.

Energiaturpeen käyttö on merkittävää Suomen lisäksi lähinnä Irlannissa, Ruotsissa ja Venäjällä.

Yhden turvepellon käyttöikä energiaturpeeksi on 20-30 vuotta.

Maailmanlaajuisesti turvetta käytetään enemmän kasvualustana ja kuivikkeena.

Suomen maapinta-alasta kolmannes, eli yli 9 miljoonaa hehtaaria, on turvemaita, mutta vain yksi prosentti on varattu energiantuotantoon.

Turve kerätään raivatulta ja ojitetulta suolta kesäisin irrottamalla ohut turvekerros auringon kuivattavaksi. Kuivunut turve kasataan aumoihin.

Käytön jälkeen tuotantoalueet palautetaan luonnontilaan, otetaan viljelykäyttöön tai metsitetään.

Lähde Energiateollisuus Ry