Vä­hen­nys­tar­ve jopa 80 työ­paik­kaa: Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä aloit­taa koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on annettu perjantaina 22. maaliskuuta neuvotteluesitys henkilöstön edustajille työvoiman vähentämistä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseksi.

Tuotannollisin ja taloudellisen perustein käynnistettävien neuvottelujen kohteena oleva henkilöstön vähennystarve on 80 henkilöä.

Leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa edellyttävä leikkaustoiminta loppuu Raahen sairaalassa koska se ei aluehallintoviraston mukaan täytä voimassa olevan terveydenhuoltolain vaatimuksia. Sen seurauksena myös leikkaustoimintaa palvelevan osaston toiminta joudutaan lopettamaan. Lopettamisen vaikutukset ulottuvat myös muun muassa tukipalveluihin.

Leikkaustoiminnan loppumisen lisäksi henkilöstön vähennystarvetta aiheuttaa myös hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2018 alijäämäinen tilinpäätös ja henkilöstökustannusten ennakoitu kasvu yli vuoden 2019 talousarviovarausten.

Yhteistoimintamenettely alkaa 2. huhtikuuta. Kuntayhtymä tiedottaa asiasta enemmän neuvottelujen päätyttyä.