Tilaajille

Vain joka kym­me­nes uskoo pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­den ja laadun pa­ra­ne­van uusien hy­vin­voin­ti­aluei­den pe­rus­ta­mi­sen myötä

Taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa ollaan jokseenkin vakuuttuneita, että terveyspalvelujen saatavuus ja laatu heikkenevät nykyisestä.

Vain joka kymmenes suomalainen uskoo sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen saatavuuden ja laadun paranevan kotikunnassaan hyvinvointialueiden perustamisen myötä.

Tämä käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta. Erimielisyys kansan keskuudessa koskee lähinnä sitä, säilyivätkö palvelut ennallaan vai heikkenevätkö ne. Kansalaisten mielestä palveluja pidetään hyvänä, jos ne ovat saatavilla.