Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hyvinvointialueet
Pohde katkaisi palvelusetelit yllättäen: ”Illalla tuli viesti Pohteelta, ettei jatketa asiakkaan palvelua, ja aamulla tuli viesti, että voitteko sittenkin mennä”

Pohde kat­kai­si pal­ve­lu­se­te­lit yl­lät­täen: ”Il­lal­la tuli viesti Poh­teel­ta, ettei jatketa asiak­kaan pal­ve­lua, ja aamulla tuli viesti, että voit­te­ko sit­ten­kin mennä”

04.11.2023 09:30 4
Tilaajille
Hyvinvointialueiden lukuisat tietojärjestelmät vaativat integraatiota – Raahelaisen ResComin toimitusjohtaja uskoo uudistusten tuovan helpotusta myös työvoimapulaan ja kustannuksiin

Hy­vin­voin­ti­aluei­den lu­kui­sat tie­to­jär­jes­tel­mät vaa­ti­vat in­teg­raa­tio­ta – Raa­he­lai­sen Res­Co­min toi­mi­tus­joh­ta­ja uskoo uu­dis­tus­ten tuovan hel­po­tus­ta myös työ­voi­ma­pu­laan ja kus­tan­nuk­siin

22.05.2023 10:03
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtajan valinta siirtyi

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen pe­las­tus­joh­ta­jan valinta siirtyi

12.04.2022 21:04
Tilaajille
Melkoinen vyyhti hyvinvointialueen tietojärjestelmissä – menee vuosia, kun satoja erilaisia järjestelmiä sovitellaan yhteen

Mel­koi­nen vyyhti hy­vin­voin­ti­alueen tie­to­jär­jes­tel­mis­sä – menee vuosia, kun satoja eri­lai­sia jär­jes­tel­miä so­vi­tel­laan yhteen

21.02.2022 10:02
Tilaajille
Miksi sosiaalisesta ei keskustella sote-uudistuksessa?
Mielipidekirjoitus

Miksi so­siaa­li­ses­ta ei kes­kus­tel­la so­te-uu­dis­tuk­ses­sa?

20.01.2022 14:59
Tilaajille
Vain joka kymmenes uskoo palvelujen saatavuuden ja laadun paranevan uusien hyvinvointialueiden perustamisen myötä

Vain joka kym­me­nes uskoo pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­den ja laadun pa­ra­ne­van uusien hy­vin­voin­ti­aluei­den pe­rus­ta­mi­sen myötä

10.01.2022 11:00 1
Tilaajille
Ensihoidon järjestämisestä vastaa nyt sairaanhoitopiiri: Asukkaille muutos ei juurikaan näy

En­si­hoi­don jär­jes­tä­mi­ses­tä vastaa nyt sai­raan­hoi­to­pii­ri: Asuk­kail­le muutos ei juu­ri­kaan näy

05.01.2022 13:06 2
Tilaajille
Lähipalvelut sujuvasti ja nopeasti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­pal­ve­lut su­ju­vas­ti ja no­peas­ti

16.12.2021 15:36
Tilaajille
Raahessa pidetään kiinni vähintään nykyisestä hoidon tasosta – "Ettei ainakaan käy päinvastoin"

Raa­hes­sa pi­de­tään kiinni vä­hin­tään ny­kyi­ses­tä hoidon tasosta – "Ettei ai­na­kaan käy päin­vas­toin"

22.11.2021 08:00 2
Tilaajille
Hoitotakuu vaatii lähes taikatempun
Pääkirjoitus

Hoi­to­ta­kuu vaatii lähes tai­ka­tem­pun

22.11.2021 06:00
Tilaajille
RS kysyy: Oletko kiinnostunut aluevaaleista?

RS kysyy: Oletko kiin­nos­tu­nut alue­vaa­leis­ta?

15.10.2021 12:29 4
Sopimukset kutsuvat: Leena Mikkola-Riekkinen aloittaa työt hyvinvointialueella

So­pi­muk­set kut­su­vat: Leena Mik­ko­la-Riek­ki­nen aloit­taa työt hy­vin­voin­ti­alueel­la

18.09.2021 08:00 4
Tilaajille
Siikajoen kunta ostaa terveyskiinteistöjä itselleen

Sii­ka­joen kunta ostaa ter­veys­kiin­teis­tö­jä it­sel­leen

24.02.2021 13:00
Tilaajille