Teknologia
Kysely: Suomalaisilla on aiempaa enemmän huolta yhteiskunnan kontrollista ja valvonnasta

Kysely: Suo­ma­lai­sil­la on aiempaa enemmän huolta yh­teis­kun­nan kont­rol­lis­ta ja val­von­nas­ta

29.07.2022 20:00
Ilmalämpöpumppu tarvitsee huoltoa

Il­ma­läm­pö­pump­pu tar­vit­see huoltoa

08.07.2022 17:34
Kesä on alkoholitestien sesonkiaikaa – oululaisen Promilless Oy:n testi mittaa alkoholipitoisuuden suoraan syljestä

Kesä on al­ko­ho­li­tes­tien se­son­ki­ai­kaa – ou­lu­lai­sen Pro­mil­less Oy:n testi mittaa al­ko­ho­li­pi­toi­suu­den suoraan syl­jes­tä

08.07.2022 13:10
Tilaajille
Toimiiko riisiniksi puhelimen kuivauksessa?

Toi­mii­ko rii­si­nik­si pu­he­li­men kui­vauk­ses­sa?

07.07.2022 15:30
Raahe sai satojen tuhansien tuen digitalisaatioon

Raahe sai satojen tu­han­sien tuen di­gi­ta­li­saa­tioon

16.06.2022 10:41 1
Tilaajille
RAOS Project vetäytyy Hanhikivenniemeltä – "Hiljaista tässä joka tapauksessa on. Juristit ovat niitä, jotka keskeisesti miettivät asioita"

RAOS Project ve­täy­tyy Han­hi­ki­ven­nie­mel­tä – "Hil­jais­ta tässä joka ta­pauk­ses­sa on. Ju­ris­tit ovat niitä, jotka kes­kei­ses­ti miet­ti­vät asioi­ta"

16.05.2022 08:00 3
Tilaajille
Fennovoima ahdingossa, mutta ydinvoiman kannatus sen kun nousee Suomessa

Fen­no­voi­ma ah­din­gos­sa, mutta ydin­voi­man kan­na­tus sen kun nousee Suo­mes­sa

12.05.2022 12:00
Tilaajille
Raahen Energian rekisteröityneille asiakkaille tulee tekstiviesti sähkökatkoksesta

Raahen Ener­gian re­kis­te­röi­ty­neil­le asiak­kail­le tulee teks­ti­vies­ti säh­kö­kat­kok­ses­ta

10.05.2022 13:04 2
Tilaajille
Pyhäjoen Hanhikivenniemi hiljenee odottamaan uutta laitostoimittajaa

Py­hä­joen Han­hi­ki­ven­nie­mi hil­je­nee odot­ta­maan uutta lai­tos­toi­mit­ta­jaa

03.05.2022 16:13 1
Tilaajille
Venäläisyhtiö kommentoi: Fennovoima lopetti yhteistyön ilman osakkaiden suostumusta, RAOS aikoo puolustaa oikeuksiaan – "Käsittämätöntä"

Ve­nä­läis­yh­tiö kom­men­toi: Fen­no­voi­ma lopetti yh­teis­työn ilman osak­kai­den suos­tu­mus­ta, RAOS aikoo puo­lus­taa oi­keuk­siaan – "Kä­sit­tä­mä­tön­tä"

02.05.2022 17:41
Tilaajille
Fennovoiman johto: Yhtiö ei päättänyt sopimusta sodan vuoksi, vaikka se riskejä lisäsikin

Fen­no­voi­man johto: Yhtiö ei päät­tä­nyt so­pi­mus­ta sodan vuoksi, vaikka se riskejä li­sä­si­kin

02.05.2022 13:19
Tilaajille
STUK: Sota on ylivoimainen este Fennovoiman paineastian valmistukselle Ukrainassa

STUK: Sota on yli­voi­mai­nen este Fen­no­voi­man pai­ne­as­tian val­mis­tuk­sel­le Uk­rai­nas­sa

21.04.2022 14:51
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla päivystävälle hoitajalle pääsee chatin kautta noin yhdeksässä sekunnissa: "Se on yleistynyt, että lähetetään hoitajalle kuva, että katso, tällainen näppy"

Poh­jois-Poh­jan­maal­la päi­vys­tä­väl­le hoi­ta­jal­le pääsee chatin kautta noin yh­dek­säs­sä se­kun­nis­sa: "Se on yleis­ty­nyt, että lä­he­te­tään hoi­ta­jal­le kuva, että katso, täl­lai­nen näppy"

11.04.2022 09:27
Tilaajille
Digitan huoltotyöt aiheuttavat katkokset useiden radiokanavien lähetyksiin ensi viikolla Oulun ja Raahen asemilta

Digitan huol­to­työt ai­heut­ta­vat kat­kok­set useiden ra­dio­ka­na­vien lä­he­tyk­siin ensi vii­kol­la Oulun ja Raahen ase­mil­ta

31.03.2022 17:33
Ei digisyrjäytymiselle
Kolumni

Ei di­gi­syr­jäy­ty­mi­sel­le

16.03.2022 07:00 1
Tilaajille
Kyberhyökkäyksellä olisi isot seuraukset
Pääkirjoitus

Ky­ber­hyök­käyk­sel­lä olisi isot seu­rauk­set

14.03.2022 06:30 1
Tilaajille
Tätä mieltä on Fennovoiman kotimainen pääomistaja – Venäläisiä ei voi heittää ulos ja korvata toisella laitostoimittajalla

Tätä mieltä on Fen­no­voi­man ko­ti­mai­nen pää­omis­ta­ja – Ve­nä­läi­siä ei voi heittää ulos ja korvata toi­sel­la lai­tos­toi­mit­ta­jal­la

08.03.2022 12:16 1
Tilaajille
Nordeaan hyökänneen tavoitteena saattoi olla kansalaisaloitteiden vaikeuttaminen – asiantuntija suosittelee varautumaan kyberhyökkäyksiin nostamalla käteistä

Nor­deaan hyö­kän­neen ta­voit­tee­na saattoi olla kan­sa­lais­aloit­tei­den vai­keut­ta­mi­nen – asian­tun­ti­ja suo­sit­te­lee va­rau­tu­maan ky­ber­hyök­käyk­siin nos­ta­mal­la kä­teis­tä

02.03.2022 16:10
Tilaajille
Fennovoiman kohtalo arka aihe Pohjois-Suomen osakkaille – Kuntien sähkölaitokset sijoittaneet kymmeniä miljoonia verorahaa ydinvoimayhtiöön

Fen­no­voi­man kohtalo arka aihe Poh­jois-Suo­men osak­kail­le – Kuntien säh­kö­lai­tok­set si­joit­ta­neet kym­me­niä mil­joo­nia ve­ro­ra­haa ydin­voi­ma­yh­tiöön

02.03.2022 12:23 1
Tilaajille
Sota saavuttaa lapset kännykän kautta
Pääkirjoitus

Sota saa­vut­taa lapset kän­ny­kän kautta

28.02.2022 06:30
Tilaajille