Valmistuneet: Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso täältä nimet

Jätinkirkot: Raahen Seutu kiipesi Pirt­ti­vaa­ran laelle

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Teknologia
Viimeisin 24 tuntia
Raahe joutuu vielä odottamaan – SSAB päätti investoida ensiksi Ruotsiin

Raahe joutuu vielä odot­ta­maan – SSAB päätti in­ves­toi­da ensiksi Ruot­siin

02.06.2023 14:36 3
Tilaajille
Kuukausi
Kun päivä pitenee, sähkölasku lyhenee – Severinkankaan syksyllä asennetut aurinkopaneelit sytkyttävät sähköä myyntiin

Kun päivä pi­te­nee, säh­kö­las­ku lyhenee – Se­ve­rin­kan­kaan syk­syl­lä asen­ne­tut au­rin­ko­pa­nee­lit syt­kyt­tä­vät sähköä myyn­tiin

31.05.2023 15:15
Tilaajille
RS kysyy: Tarvitaanko peruskouluihin kännykkäkielto?

RS kysyy: Tar­vi­taan­ko pe­rus­kou­lui­hin kän­nyk­kä­kiel­to?

26.05.2023 09:46 2
Hyvinvointialueiden lukuisat tietojärjestelmät vaativat integraatiota – Raahelaisen ResComin toimitusjohtaja uskoo uudistusten tuovan helpotusta myös työvoimapulaan ja kustannuksiin

Hy­vin­voin­ti­aluei­den lu­kui­sat tie­to­jär­jes­tel­mät vaa­ti­vat in­teg­raa­tio­ta – Raa­he­lai­sen Res­Co­min toi­mi­tus­joh­ta­ja uskoo uu­dis­tus­ten tuovan hel­po­tus­ta myös työ­voi­ma­pu­laan ja kus­tan­nuk­siin

22.05.2023 10:03
Tilaajille
SSAB:n Raahen tehtaalla vietettiin harjannostajaisia

SSAB:n Raahen teh­taal­la vie­tet­tiin har­jan­nos­ta­jai­sia

18.05.2023 12:00 1
Tilaajille
Satama ja merituulivoimapuistoa suunnitteleva OX2 sopivat yhteistyöstä – satamassa saattaa iskeä tilapula

Satama ja me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­toa suun­nit­te­le­va OX2 sopivat yh­teis­työs­tä – sa­ta­mas­sa saattaa iskeä ti­la­pu­la

16.05.2023 20:00 1
Tilaajille
Kevätsiivouksessa löytyvät ylimääräiset kotitaloustavarat voi lahjoittaa Nuorten tavaratorille

Ke­vät­sii­vouk­ses­sa löy­ty­vät yli­mää­räi­set ko­ti­ta­lous­ta­va­rat voi lah­joit­taa Nuorten ta­va­ra­to­ril­le

11.05.2023 14:41
Tuulivoiman maisemavaikutukset esille Pohjois-Pohjanmaalla – vaikutuksia voidaan lieventää vaikkapa matalammilla voimaloilla

Tuu­li­voi­man mai­se­ma­vai­ku­tuk­set esille Poh­jois-Poh­jan­maal­la – vai­ku­tuk­sia voidaan lie­ven­tää vaik­ka­pa ma­ta­lam­mil­la voi­ma­loil­la

10.05.2023 08:30
Tilaajille
Onko sinulla kyberhygienia kohdallaan? Sana voi olla outo, mutta sen alle sisältyy monta asiaa, joiden pitäisi olla jokaisella kunnossa

Onko sinulla ky­ber­hy­gie­nia koh­dal­laan? Sana voi olla outo, mutta sen alle si­säl­tyy monta asiaa, joiden pitäisi olla jo­kai­sel­la kun­nos­sa

08.05.2023 20:25
Tilaajille
Nän tehtiin vesitorni

Nän tehtiin ve­si­tor­ni

05.05.2023 15:23
Tilaajille
Merituuli voisi tuoda miljardien verohyödyt

Me­ri­tuu­li voisi tuoda mil­jar­dien ve­ro­hyö­dyt

04.05.2023 13:20
Tilaajille
Vanhemmat
Haukkaako kännykkä liian ison siivun sinun päivästäsi?

Hauk­kaa­ko kän­nyk­kä liian ison siivun sinun päi­väs­tä­si?

21.04.2023 10:59
Siikajoki hyväksyi merituulivoimapuistojen kaavoitusaloitteet

Sii­ka­jo­ki hy­väk­syi me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­to­jen kaa­voi­tus­aloit­teet

16.04.2023 12:00 2
Tilaajille
Aurinko antaa virtaa Siikajoen golfkentälle – aurinkopaneelien pitäisi maksaa itsensä takaisin seitsemässä vuodessa

Aurinko antaa virtaa Sii­ka­joen golf­ken­täl­le – au­rin­ko­pa­nee­lien pitäisi maksaa itsensä ta­kai­sin seit­se­mäs­sä vuo­des­sa

05.04.2023 11:00
Tilaajille
Tutkimus: Sähköauton käyttäjät kokevat auton lataamisen maksun hankalaksi

Tut­ki­mus: Säh­kö­au­ton käyt­tä­jät kokevat auton la­taa­mi­sen maksun han­ka­lak­si

22.03.2023 11:30
Tilaajille
Oopiumia kansalle
Kolumni

Oo­piu­mia kan­sal­le

20.03.2023 07:00
Tilaajille
Raahen seudusta tulossa massiivinen sähkökeskittymä: pohjoisimmat merituulivoima-alueet ehdolla huutokauppaan ensiksi – valitut kohteet julkistetaan keväällä

Raahen seu­dus­ta tulossa mas­sii­vi­nen säh­kö­kes­kit­ty­mä: poh­joi­sim­mat me­ri­tuu­li­voi­ma-alueet ehdolla huu­to­kaup­paan ensiksi – valitut kohteet jul­kis­te­taan ke­vääl­lä

17.03.2023 15:10
Tilaajille
Katso videolta, kuinka koivu kaatuu kuusen tieltä

Katso vi­deol­ta, kuinka koivu kaatuu kuusen tieltä

16.03.2023 18:00
Tilaajille
Keksinnöt syntyvät arjen asioista – "Minulla on ollut Pelle Pelottoman vikaa koko ikäni"

Kek­sin­nöt syn­ty­vät arjen asiois­ta – "Mi­nul­la on ollut Pelle Pe­lot­to­man vikaa koko ikäni"

11.03.2023 14:00
Tilaajille
Vihreä murros mullistaa tulevaisuuden ja kasvattaa jo nyt raahelaista ahtausalan yritystä

Vihreä murros mul­lis­taa tu­le­vai­suu­den ja kas­vat­taa jo nyt raa­he­lais­ta ah­taus­alan yri­tys­tä

10.03.2023 14:00
Tilaajille