Mainos: Tutustu Raahen Seu­tuun! Lehti + digi nyt 2 kk 29 €. Tilaa tästä.

Teknologia
Kuukausi
Digitalisaatio ei saa syrjäyttää heikoimpia
Pääkirjoitus

Di­gi­ta­li­saa­tio ei saa syr­jäyt­tää hei­koim­pia

18.10.2021 06:30
Tilaajille
Äänestyskyselyn mobiilikäyttö kiinnostaa Siikajoella

Ää­nes­tys­ky­se­lyn mo­bii­li­käyt­tö kiin­nos­taa Sii­ka­joel­la

16.10.2021 14:00
Tilaajille
Volvolla valmiina ensimmäinen SSAB:n fossiilivapaasta teräksestä valmistettu ajoneuvo

Vol­vol­la val­mii­na en­sim­mäi­nen SSAB:n fos­sii­li­va­paas­ta te­räk­ses­tä val­mis­tet­tu ajo­neu­vo

13.10.2021 13:17
Tilaajille
Vetyverkoston projektipäällikön tehtävään kuusi hakijaa

Ve­ty­ver­kos­ton pro­jek­ti­pääl­li­kön teh­tä­vään kuusi hakijaa

05.10.2021 10:51 1
Tilaajille
Ruukin asemarakennus puretaan.

Ruukin ase­ma­ra­ken­nus pu­re­taan.

05.10.2021 10:13
Tilaajille
Datankäytöstä lähes puolet matkaviestinverkossa –  suomalaisten datankäyttö näyttää varsin mobiilipainotteiselta

Da­tan­käy­tös­tä lähes puolet mat­ka­vies­tin­ver­kos­sa – suo­ma­lais­ten da­tan­käyt­tö näyttää varsin mo­bii­li­pai­not­tei­sel­ta

30.09.2021 14:53
Robotit vievät nuoria ohjelmoinnin saloihin Raahessa – Opetus on yhdistelmämatematiikkaa, fysiikkaa, teknistä työtä ja englannin kieltä

Robotit vievät nuoria oh­jel­moin­nin sa­loi­hin Raa­hes­sa – Opetus on yh­dis­tel­mä­ma­te­ma­tiik­kaa, fy­siik­kaa, tek­nis­tä työtä ja eng­lan­nin kieltä

24.09.2021 09:00
Tilaajille
Merikadunkoulun 7 A luokka ohjelmoi robotteja

Me­ri­ka­dun­kou­lun 7 A luokka oh­jel­moi ro­bot­te­ja

23.09.2021 14:39
Tilaajille
Vanhemmat
Suomessa sähköverkoissa valmistaudutaan lisääntyvään tuulivoimaan ja mahdollisiin ylituotantotilanteisiin

Suo­mes­sa säh­kö­ver­kois­sa val­mis­tau­du­taan li­sään­ty­vään tuu­li­voi­maan ja mah­dol­li­siin yli­tuo­tan­to­ti­lan­tei­siin

08.09.2021 08:00
Tilaajille
Kaapelitelevision kanavat uusilla paikoilla

Kaa­pe­li­te­le­vi­sion kanavat uusilla pai­koil­la

31.08.2021 15:00
Fossiilivapaa teräs

Fos­sii­li­va­paa teräs

19.08.2021 14:00
Tilaajille
Raahen museon mittaamattoman arvokkaat antiikin aikaiset esineet tallennetaan 3D-muotoon

Raahen museon mit­taa­mat­to­man ar­vok­kaat an­tii­kin ai­kai­set esineet tal­len­ne­taan 3D-muo­toon

09.08.2021 15:56
Tilaajille
Elisa laajensi 5G–verkkojaan Pohjois–Pohjanmaalla – korona–aika kiihdytti kasvua mobiilidatan käytössä

Elisa laa­jen­si 5G–­verk­ko­jaan Poh­jois–­Poh­jan­maal­la – ­ko­ro­na–ai­ka kiih­dyt­ti kasvua mo­bii­li­da­tan käy­tös­sä

29.07.2021 10:07
Huijausviestejä tulvii taas puhelimiin – älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä!

Hui­jaus­vies­te­jä tulvii taas pu­he­li­miin – älä klikkaa vies­tis­sä olevaa link­kiä!

19.07.2021 16:30
Tilaajille
Sosiaalinen media täynnä pöhinää – somemarkkinointi tuo turisteja Raaheen

So­siaa­li­nen media täynnä pöhinää – so­me­mark­ki­noin­ti tuo tu­ris­te­ja Raaheen

09.07.2021 08:00 1
Tilaajille
Tulevaisuuesta
Kolumni

Tu­le­vai­suues­ta

28.06.2021 07:30
Tilaajille
STUK odottaa Fennovoimalta lisäselvityksiä

STUK odottaa Fen­no­voi­mal­ta li­sä­sel­vi­tyk­siä

21.06.2021 10:00
Tilaajille
OYSin potilastietojärjestelmät kaatuivat sunnuntaina useiden tuntien ajaksi – "Potilasmäärä oli aika lailla sama kuin normaalina sunnuntaina"

OYSin po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mät kaa­tui­vat sun­nun­tai­na useiden tuntien ajaksi – "Po­ti­las­mää­rä oli aika lailla sama kuin nor­maa­li­na sun­nun­tai­na"

20.06.2021 22:39

Kalevan verk­koon kir­jau­tu­mi­ses­sa oli on­gel­mia – nyt pal­ve­lut toi­mi­vat taas nor­maa­lis­ti

14.06.2021 08:23