Tilaajille

Van­hem­mat eivät pääse nä­ke­mään tie­ty­ni­käis­ten las­ten­sa tietoja Oma­kan­nas­ta – Muu­tok­seen tar­vit­tai­siin kallis jär­jes­tel­mä­päi­vi­tys

Muutos Omakannan puolesta asioinnin rajoituksiin vaatisi järjestelmään päivitystä.

Korona-aikana Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän asiakkaat ovat käyttäneet ahkerasti Omakantaa. Samalla ovat lisääntyneet tiedustelut siitä, miten vanhemmat pääsevät katsomaan Omakannasta yli kymmenvuotiaiden lastensa tietoja.

Tällä hetkellä huoltajat voivat asioida alle kymmenvuotiaiden lasten puolesta. Valtakunnallisesti yli kymmenvuotiaiden lasten puolesta asiointi on onnistunut vaiheittain vuoden 2020 lokakuun alusta. Se on vaatinut terveydenhuollon organisaatioilta muutoksia käytössä olevaan potilastietojärjestelmään. Suomessa on käytössä lukuisia eri järjestelmiä.