Vastaa ky­se­lyyn: Pi­täi­si­kö työn­an­ta­jan antaa enemmän tukea työn­te­ki­jän lii­kun­ta­har­ras­tuk­seen

Raahessa ja lähialueella kunnat ja yritykset järjestävät työntekijöilleen erilaisia liikuntamahdollisuuksia, vaikka välttämättä perinteisiä liikuntaseteleitä ei olisikaan käytössä. Myös henkinen jaksaminen koetaan tärkeänä. Esimerkiksi poliisit saavat käyttää liikuntaan viikossa kaksi tuntia työaikaa.

Raahen poliisiaseman kuntosalia aktiivisesti käyttävät vanhemmat konstaapelit Lotta Ylihärsilä ja Pekka Laitinen kiittelevät liikuntamahdollisuutta, jonka työnantaja tarjoaa.
Raahen poliisiaseman kuntosalia aktiivisesti käyttävät vanhemmat konstaapelit Lotta Ylihärsilä ja Pekka Laitinen kiittelevät liikuntamahdollisuutta, jonka työnantaja tarjoaa.
Kuva: Vesa Joensuu

Kun työllisyysastetta pyritään kääntämään Suomessa kasvuun, täytyy työntekijän osaamista ja työkykyä pystyä samalla tukemaan. Työterveyslaitos muistuttaa, että työikäisten työkykyä, terveyttä ja osaamista on ennakoitava ja tuettava etenkin digitalisaation tuomissa muutoksissa.

Raahen Seutu lähetti kyselyn kymmenelle eri taholle työhyvinvointiin liittyen. Lopulta vastauksia tuli viidessä päivässä määräaikaan mennessä viideltä työnantajalta: Fennovoimalta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Oulun poliisilaitokselta, Raahen kaupungilta ja Siikajoen kunnalta.

Joillakin työpaikoilla käytetään liikunta- ja kulttuuriseteleitä, kun taas joissakin paikoissa työntekijän hyvinvointia tuetaan muilla tavoin.

Esimerkiksi Raahen kaupungilla ei ole taloustilanteen takia ollut tänä vuonna käytössään lainkaan liikuntaseteleitä, mutta työntekijät saavat muunlaisia etuja.

– Henkilöstön käytettävissä on ympäri vuoden kaksi kaupungin omistamaa lomaosaketta kohtuullisella omavastuuhinnalla. Henkilöstöllä on mahdollisuus hakeutua kuntoremonttikursseille ja työterveyshuollossa tehdään henkilöstölle määräaikais-/ ikäkausitarkastukset, joiden lisäksi työterveyshuollon kanssa yhteistyössä järjestetään tarpeen mukaan myös ryhmätoimintaa, Raahen kaupungin henkilöstöpäällikkö Hanna Karhu ja työsuojelupäällikkö Leena Räsänen kertovat.

Poliiseilla ei ole liikuntaseteleitä, mutta liikkumaan he pääsevät siitä huolimatta.

– Poliisiasemien tiloissa on pääsääntöisesti omat kuntoilutilat, joissa henkilöstö voi käydä. Henkilöstöllä on mahdollisuus toteuttaa liikuntaharjoittelua työajalla kaksi tuntia viikossa, Oulun poliisilaitoksen henkilöstön kehittämispäällikkö Sirpa Paakkari kertoo.

Oulun poliisilaitoksen Raahen toimipisteen kuntosalilla perjantaina huhkineet Lotta Ylihärsilä ja Pekka Laitinen pitävät kahden tunnin liikunta-aikaa tärkeänä. Varsinkin, kun Raahen asemalta löytyy oma kuntosali, jossa pääsee harrastamaan myös kamppailulajeja.

– Tämä on hyvä paikka purkaa työpaineita, Ylihärsilä tähdentää.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen henkilöstöllä on käytössään sähköinen liikuntaseteli. Myös he saavat harrastaa liikuntaa työajalla pari tuntia viikossa.

– Palomiehillä on lakisääteinen velvollisuus pitää yllä kuntoaan. Pidämme erittäin tärkeänä sitä, että vapaa-aikana voitaisiin työn kuormituksesta palautua. Nykyistä sähköistä liikuntaseteliä voi käyttää myös kulttuuriin tai vaikka hierontaan, kommentoi vt. hallintopäällikkö Jouni Pummila Jokilaaksojen pelastuslaitokselta.

Jos on tärkeää fyysinen hyvinvointi, myös pääkopan pitää jaksaa kovaa kuormitusta.

– Henkisesti kuormittavien työtehtävien jälkeen käydään aina arviointi mitä toimenpiteitä tarvitaan, että saadaan kuormitus purettua niin, ettei se jää painamaan mieltä. Pahimmillaan käsittelemättömät asiat aiheuttavat posttraumaattisia stressioireita ja niillä voi olla vakavia seurauksia. Nykyään saa jo palomieskin tai ensihoitaja sanoa, että tehtävän jälkeen tuntuu pahalta eikä tarvitse esittää kovaa naamaa, Pummila korostaa.

Myös erilaiset yhteiset tapahtumat koetaan tärkeiksi työssä jaksamisen kannalta.

– Meillä on kaksi kertaa vuodessa virkistysiltapäivä, Siikajoen kunnanjohtaja Pertti Severinkangas kertoo.

Fennovoimallakin on todettu, että työntekijöiden hyvinvointiin todella kannattaa satsata.

– Työntekijät voivat silloin paremmin ja jaksavat tehdä täydellä teholla töitä. Meillä sairauspoissaoloprosentit ovat todella pieniä, koska panostamme ennaltaehkäisevään toimintaan. Ja tietysti annamme myös rokotukset flunssakaudella. Panostamme tosi paljon työhyvinvoinnin kehittämiseen ja näemme sen hyvin kokonaisvaltaisena, strategisena asiana. Liikuntajutut ovat pieni osa sitä, henkilöstöjohtaja Eija Salo Fennovoimasta kertoo.