Alue­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu – katso Poh­jois-Poh­jan­maan ja koko Suomen vaa­li­tu­los tästä

Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­hee­nai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Raahen Seutu Digin tilaus tästä.

Tilaajille

Verk­ko­kou­lu­tus­ta susien DNA-ke­rää­jil­le – Uusia ke­rää­jiä haetaan

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen riistakeskus keräävät tietoa susiyksilöistä DNA-analyyseilla vapaaehtoiskeräyksellä. DNA analysoidaan susien ulostenäytteistä, joita kerätään erikseen sovituilla alueilla. Lisäksi DNA määritetään metsästetyistä susista, poliisin luvilla ammutuista, kuolleena löydetyistä sekä pannoitetuista susista.

DNA-seurannan avulla saadaan tietää susista asioita, jotka eivät paljastu millään muulla menetelmällä. Sen avulla tunnistetaan susiyksilöitä ja saadaan tietoa alueen reviirien määrästä ja niiden rajoista. DNA voi kertoa myös siitä, kuinka monta sutta yksittäisellä reviirillä ja onko reviirillä vanhempien lisäksi uudet jälkeläiset. Näin saadaan tietoa lisääntyvistä yksilöistä suden kannanarviointiin.