Ve­si­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa sun­nun­tai­na

Vesilintujen metsästys käynnistyy sunnuntaina.
Vesilintujen metsästys käynnistyy sunnuntaina.

Vesilintujen metsästys alkaa sunnuntaina 20. elokuuta kello 12.00. Maamme yli 306 000 metsästäjästä vajaa satatuhatta osallistuu sorsastukseen, joka jatkuu joulukuun loppuun saakka. Elokuun 20. päivästä alkaen saa metsästää sinisorsia, taveja, heinätaveja, haapanoita, jouhisorsia, lapasorsia, punasotkia, tukkasotkia, telkkiä, haahkoja, nokikanoja ja kanadanhanhia. Merihanhen metsästys on sallittua rannikon maakunnissa. Metsähanhen metsästys on sallittua maan kaakkoisosassa 1.10 alkaen.

Vesilinnuista yleisimmät saalislajit ovat sinisorsa, tavi ja telkkä. Suomen riistakeskus suositteleekin metsästäjiä maltillisuuteen taantuvien vesilintulajien metsästyksessä. Metsästystä tulee kohdentaa runsaslukuisiin sorsalajeihin, kuten sinisorsaan, taviin ja telkkään. .

Metsästäjien tulee muistaa, että ainoastaan varmasti tunnistettuja vesilintuja saa metsästää ja muut metsästäjät, luonto ja asutus tulee aina ottaa huomioon. Vesilinnustajan eettiset ohjeet on ladattavissa Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta.