Vuoden 2020 bud­jet­ti lisää ker­taus­har­joi­tuk­sia

Vuoden 2020 talousarvioesitys on nostamassa kertausharjoituksissa käyvien reserviläisten määrää alkuvaiheessa noin 1 200:lla vuoden 2019 tasosta. Kertausharjoitusmäärää pyritään lisäämään myös tulevina vuosina.

Vuoden 2020 budjetti tuo myös 42 uutta virkaa puolustusvoimiin. Hallitusohjelmassa on sovittu yhteensä sadasta uudesta tehtävästä vuoteen 2023 mennessä. Uudet tehtävät kohdistetaan mm. vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen sekä kriittisiin henkilöstötarpeisiin, joilla tuetaan valmiuden ylläpitoa ja uusien suorituskykyjen rakentamista.

Puolustusvoimien toimintamenomäärärahoihin ehdotetaan ensi vuodelle 5,5 miljoonan euron korotusta henkilö- ja tehtävämäärän lisäämiseen sekä kertausharjoitusten määrän lisäämiseen ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uuteen toimintamalliin.

Toimintamäärärahojen korotus nousee vuoteen 2023 mennessä 10 miljoonaan euroon.

Sotilaallisen maanpuolustuksen määrärahoista käytetään ensi vuonna merkittävä osa, eli noin 1,17 miljardia euroa (43 prosenttia), materiaaliseen valmiuteen. Tässä luvussa ovat mukana puolustusmateriaalihankinnat ja toimintamenorahoituksella tapahtuvan joukkojen varustamisen ja materiaalin kunnossapidon menot.

Puolustusmateriaalihankintoihin esitetään noin 54 miljoonan euron suuruista tilausvaltuutta, jonka menot ajoittuvat vuosille 2020–2022. Tilausvaltuudella muun muassa päivitetään panssaroitua pyöräajoneuvokalustoa, hankitaan pioneerimateriaalia ja päivitetään koulutuksessa käytettävää räjähde- ja tulenkuvausjärjestelmää.