Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi + Lehti 4 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Eläinlääkäri
Vastavalmistunut valvontaeläinlääkärin tarkastusraportti Ruukin hevoskeskuksesta: Hevoset ovat olleet asiallisesti hoidettuja ja levollisia

Vas­ta­val­mis­tu­nut val­von­ta­eläin­lää­kä­rin tar­kas­tus­ra­port­ti Ruukin he­vos­kes­kuk­ses­ta: Hevoset ovat olleet asial­li­ses­ti hoi­det­tu­ja ja le­vol­li­sia

23.06.2022 15:30
Tilaajille
Kolmen eläinlääkärin vaje Siikajoen, Raahen ja Pyhäjoen alueella - yhteistoiminta-alue ostaa päivystyspalvelua yksityiseltä eläinlääkäriasemalta

Kolmen eläin­lää­kä­rin vaje Sii­ka­joen, Raahen ja Py­hä­joen alueel­la - yh­teis­toi­min­ta-alue ostaa päi­vys­tys­pal­ve­lua yk­si­tyi­sel­tä eläin­lää­kä­ri­ase­mal­ta

15.12.2021 13:11
Tilaajille
Pattijoelle avataan eläinlääkäriasema

Pat­ti­joel­le avataan eläin­lää­kä­ri­ase­ma

08.10.2021 11:00 1
Tilaajille
Johanna Mäkitaipale on kanitohtori ja haasteista innostuva ortopedi: "Siinä ihan sormet syyhyää, kun tulee ontuva potilas, että mistä vika löytyy ja miten se hoidetaan."

Johanna Mä­ki­tai­pa­le on ka­ni­toh­to­ri ja haas­teis­ta in­nos­tu­va or­to­pe­di: "Siinä ihan sormet syy­hyää, kun tulee ontuva po­ti­las, että mistä vika löytyy ja miten se hoi­de­taan."

03.11.2020 20:00
Tilaajille
Saako Siikajoenkylä pitää eläinlääkärin tilat – Kalajoen perusturvalautakunta päättää

Saako Sii­ka­joen­ky­lä pitää eläin­lää­kä­rin tilat – Ka­la­joen pe­rus­tur­va­lau­ta­kun­ta päättää

31.07.2020 06:00
Tilaajille
Siikajoenkylän Keskusta haluaa säilyttää eläinlääkäritoiminnan kylällä

Sii­ka­joen­ky­län Kes­kus­ta haluaa säi­lyt­tää eläin­lää­kä­ri­toi­min­nan kylällä

13.07.2020 13:45
Tilaajille